Biểu cam kết WTO của Việt Nam là một trong những căn cứ quan trọng trong việc phê duyệt các dự án đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Hiểu đơn giản đây là Cam kết mở cửa thị trường của Việt Nam khi gia nhập WTO. 

Sơ lược nội dung của Biểu cam kết WTO

Biểu cam kết dịch vụ gồm 3 phần:

 • Cam kết chung;
 • Cam kết cụ thể;
 • Danh mục các biện pháp miễn trừ đối xử tối huệ quốc (MFN).

Phần cam kết chung bao gồm các cam kết được áp dụng chung cho tất cả các ngành và phân ngành dịch vụ đưa vào Biểu cam kết WTO. Phần này chủ yếu đề cập tới những vấn đề kinh tế – thương mại. Ví dụ như các quy định về:

 • Chế độ đầu tư;
 • Hình thức thành lập doanh nghiệp;
 • Thuê đất;
 • Các biện pháp về thuế, trợ cấp cho doanh nghiệp trong nước v.v…

Phần cam kết cụ thể bao gồm các cam kết được áp dụng cho từng dịch vụ đưa vào Biểu cam kết dịch vụ. Mỗi dịch vụ đưa ra trong Biểu cam kết như:

 • Dịch vụ viễn thông;
 • Dịch vụ bảo hiểm;
 • Dịch vụ ngân hàng;
 • Dịch vụ vận tải, v..v

Mỗi dịch vụ sẽ có nội dung cam kết cụ thể áp dụng riêng cho dịch vụ đó. Nội dung cam kết thể hiện mức độ mở cửa thị trường đối với từng dịch vụ và mức độ đối xử quốc gia dành cho nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài trong dịch vụ đó.

Danh mục các biện pháp miễn trừ đối xử tối huệ quốc liệt kê các biện pháp được duy trì để bảo lưu việc vi phạm nguyên tắc MFN đối với những dịch vụ có duy trì biện pháp miễn trừ. Theo quy định của GATS, một thành viên được vi phạm nguyên tắc MFN nếu thành viên đó đưa biện pháp vi phạm vào danh mục các biện pháp miễn trừ đối xử tối huệ quốc và được các Thành viên WTO chấp thuận.

Biểu cam kết WTO về dịch vụ của Việt Nam

Các bạn có thể đọc Biểu cam kết theo File đính kèm bên dưới.

1, Biểu cam kết WTO về dịch vụ của Việt Nam (Bản tiếng Việt) / (Bản tiếng Anh)

 

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc liên quan đến việc Thành lập công ty vốn nước ngoài tại Việt Nam.

Vui lòng liên hệ:

 • Legal Art Co., Ltd
 • Add: Tầng 8, tòa nhà Sannam, số 78 phố Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, Tp Hà Nội
 • Tel / Zalo: 0934554622 (Gặp Mr. Tú)
 • Email: info@legalart.vn

Leave a Reply