ERC là giấy phép gì?

ERC là viết tắt của từ tiếng Anh Enterprise Registration Certificate, nghĩa là Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp. Đây là Giấy phép được cấp cho các công ty hoạt động theo Luật Doanh nghiệp năm 2005 (sửa đổi) và Luật Doanh nghiệp 2014 tại Việt Nam. Thuật ngữ …

Thành lập Chi nhánh công ty nước ngoài

Chi nhánh công ty nước ngoài là một hình thức hiện diện thương mại tại Việt Nam. Đây là một lựa chọn cho các nhà đầu tư nước ngoài khi tham gia thị trường Việt Nam. Sau đây là tổng hợp các quy định của pháp luật Việt Nam về …

Bảng mã CPC

Khi thực hiện Thành lập công ty vốn nước ngoài tại Việt Nam, các doanh nghiệp phải ghi Mục tiêu của dự án và ngành nghề kinh doanh theo bảng Mã CPC. Bảng mã CPC là gì? CPC là Hệ thống phân loại sản phẩm trung tâm của Liên hợp …