Tư vấn pháp luật thường xuyên

Tư vấn pháp luật thường xuyên là hoạt động chưa được quan tâm đúng mức ở Việt Nam. Doanh nghiệp của bạn muốn phát triển bền vững trước tiên phải đảm bảo tuân thủ các quy định mà pháp luật đề ra. Nhiều doanh nghiệp trong nước và nước ngoài …

Thành lập chi nhánh công ty

Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Chi nhánh mặc dù được phép thực hiện hoạt động kinh doanh nhưng chỉ là một …

Thành lập văn phòng đại diện

Văn phòng đại diện của một công ty được thành lập với chức năng đại diện cho quyền và lợi ích của doanh nghiệp theo ủy quyền. Văn phòng đại diện giống như một văn phòng liên lạc, có nhiệm vụ thực hiện các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp …

Tư vấn hợp đồng

Tư vấn hợp đồng nói chung và hợp đồng thương mại nói riêng yêu cầu rất nhiều kỹ năng cùng những hiểu biết chuyên sâu của các quy định pháp luật có liên quan. Với đội ngũ luật sư am hiểu pháp luật kinh doanh, thương mại, có nhiều kinh …