Category Archives: Kiến thức Kế toán thuế

Hướng dẫn kê khai và nộp Lệ phí Môn bài năm 2022

Lệ phí môn bài

Thuế môn bài (lệ phí môn bài) là 1 loại thuế trực thu và được xác định mức đóng trên số vốn đăng ký (vốn điều lệ) của doanh nghiệp khi đăng ký kinh doanh. Tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ phải nộp lệ phí môn bài […]