Công bố mỹ phẩm

Quý khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức đang có nhu cầu công bố mỹ phẩm. Tuy nhiên lại chưa nắm rõ về các thủ tục pháp lý cũng như là các công việc cần thiết. Để có thể thực hiện các thủ tục một cách nhanh chóng, cũng như là …

Dịch vụ công bố mỹ phẩm nhập khẩu

Theo Thông tư 06/2011/TT-BYT quy định về quản lý mỹ phẩm,  các tổ chức, các nhân trước khi đưa sản phẩm mỹ phẩm ra lưu hành thị thị trường phải có trách nhiệm công bố mỹ phẩm nhập khẩu tại Cục quản lý Dược Việt Nam – Bộ Y tế. …

ERC là giấy phép gì?

ERC là viết tắt của từ tiếng Anh Enterprise Registration Certificate, nghĩa là Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp. Đây là Giấy phép được cấp cho các công ty hoạt động theo Luật Doanh nghiệp năm 2005 (sửa đổi) và Luật Doanh nghiệp 2014 tại Việt Nam. Thuật ngữ …