Thành lập Chi nhánh công ty nước ngoài

Chi nhánh công ty nước ngoài là một hình thức hiện diện thương mại tại Việt Nam. Đây là một lựa chọn cho các nhà đầu tư nước ngoài khi tham gia thị trường Việt Nam. Sau đây là tổng hợp các quy định của pháp luật Việt Nam về …

Hướng dẫn thành lập công ty

Việt Nam đang rất nỗ lực để cải cách thủ tục hành chính để giúp các doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả hơn. Để làm cho việc khởi nghiệp với một công ty đơn giản hơn nữa, đây là hướng dẫn từng bước và cách thực hiện thủ tục thành …

Tăng vốn điều lệ có lợi gì?

Một câu hỏi chúng tôi rất hay bắt gặp. Đó là: Tăng vốn điều lệ có lợi gì? Đương nhiên là phải có lợi người ta mới thực hiện một công việc nào đó. Sau đây, chúng tôi sẽ điểm sơ lược một số nội dung để giải đáp. #1 …

Bảng mã CPC

Khi thực hiện Thành lập công ty vốn nước ngoài tại Việt Nam, các doanh nghiệp phải ghi Mục tiêu của dự án và ngành nghề kinh doanh theo bảng Mã CPC. Bảng mã CPC là gì? CPC là Hệ thống phân loại sản phẩm trung tâm của Liên hợp …