Category Archives: Tư vấn Giấy phép

Giấy phép cho thuê lại lao động

giấy phép cho thuê lại lao động

Giấy phép cho thuê lại lao động là giấy phép do cơ quan có thẩm quyền cấp cho các doanh nghiệp cho thuê lại lao động. Theo đó, người lao động giao kết hợp đồng lao động với một người sử dụng lao động là doanh nghiệp cho thuê lại lao động, sau đó người […]

Bảng mã HS Danh mục thuộc diện kiểm dịch thực vật 2022

Giấy phép Kiểm dịch thực vật nhập khẩu

Khi nhập khẩu các loại thực vật về Việt Nam, doanh nghiệp cần thực hiện các thủ tục liên quan đến kiểm dịch thực vật. Việc xác định đúng hàng hóa mình nhập về có thuộc diện kiểm dịch thực vật hay không rất quan trọng. LA Law sẽ chia sẻ Bảng mã HS danh […]

03 loại máy in phải xin Giấy phép trước khi nhập khẩu

Máy in phải xin giấy phép

Hiện nay trước khi tiến hành nhập khẩu thiết bị ngành in chúng ta phải thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị ngành in. Tuy nhiên không phải toàn bộ thiết bị ngành in đều phải xin cấp phép nhập khẩu. Hiện nay, có 3 loại máy in phải xin […]

Giấy phép bưu chính là gì

Giấy phép bưu chính

Giấy phép bưu chính là gì? Giấy phép bưu chính (GPBC) là giấy phép do cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính cấp cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ thư có địa chỉ nhận có khối lượng đơn chiếc đến 02 kilôgam (kg) khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định […]

Quy định về Xe bưu chính

Xe bưu chính

Dịch vụ bưu chính là dịch vụ chấp nhận, vận chuyển và phát bưu gửi bằng các phương thức từ địa điểm của người gửi đến địa điểm của người nhận qua mạng bưu chính, trừ phương thức điện tử. Xe bưu chính là xe thực hiện các dịch vụ nói trên trong mạng lưới […]

Thông báo hoạt động bưu chính

Thông báo hoạt động bưu chính

Cùng với Giấy phép bưu chính, Thông báo hoạt động bưu chính cũng là một loại giấy phép cần có đối với các doanh nghiệp bưu chính. Bài viết này tôi sẽ nêu một số vấn đề cơ bản liên quan đến giấy phép này. Thông báo hoạt động bưu chính được cấp cho doanh […]