Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp luôn có sự thay đổi. Vậy câu hỏi là “Khi nào phi điu chnh Giy chng nhn đăng ký đu tư? Các trường hợp nào cần điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư?

Khi nào phi điu chnh Giy chng nhn đăng ký đu tư?

Thay đổi trụ sở chính. Thay đổi tên công ty, tên dự án. Thay đổi Vốn đầu tư, vốn điều lệ. Thay đổi người đại diện theo pháp luật…Khi có sự thay đổi đó, bạn cần thông báo cho cơ quan Nhà nước. Đối với Công ty có vốn nước ngoài, đó là thủ tục Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Các trường hợp cần điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

Tất cả các nội dung ghi nhận trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đều có thể điều chỉnh. Cụ thể các trường hợp sau, bạn cần thực hiện thủ tục này:

 • Tên, địa chỉ của nhà đầu tư ( Số điện thoại, Fax, Email, Website) ;
 • Tên dự án đầu tư;
 • Địa điểm thực hiện dự án đầu tư; diện tích đất sử dụng ;
 • Mục tiêu, quy mô dự án đầu tư ;
 • Vốn đầu tư của dự án (gồm vốn góp của nhà đầu tư và vốn huy động), tiến độ góp vốn và huy động nguồn vốn);
 • Thời hạn hoạt động của dự án;
 • Tiến độ thực hiện dự án đầu tư: Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động (nếu có); tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động, hạng mục chủ yếu của dự án, trường hợp dự án thực hiện theo từng giai đoạn, phải quy định mục tiêu, thời hạn, nội dung hoạt động của từng giai đoạn;
 • Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và căn cứ, điều kiện áp dụng (nếu có);
 • Các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án (nếu có);

Trên đây là một số thông tin tôi cung cấp để bạn nắm được. Nếu có bất kỳ vướng mắc, vui lòng Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn Miễn phí.

Bạn có thể tham khảo Dịch vụ điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư của chúng tôi.

Liên hệ tư vấn:

 • Phone/Zalo: 0934554622
 • Email: tupham@legalart.vn

Leave a Reply