Câu hỏi: Xin chào Luật sư, Tôi là người Hàn Quốc. Hiện tôi muốn thành lập công ty thương mại 100 vốn nước ngoài. Mục tiêu của tôi là thiết lập một Website để tiến hành phân phối hàng thời trang của tôi và một số đối tác của tôi đến thị trường Việt Nam. Vui lòng tư vấn điều kiện, thủ tục và Báo giá dịch vụ đăng ký đầu tư để tôi thực hiện.

Trả lời: Cám ơn bạn đã quan tâm và tin tưởng dịch vụ của chúng tôi. Sau đây tôi sẽ đưa ra một số tư vấn cơ bản về hoạt động đầu tư của bạn tại Việt Nam.

I, Điều kiện và thủ tục thành lập công ty thương mại 100 vốn nước ngoài

Ngành nghề đăng ký:

 • Hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa, cụ thể:  Cung cấp dịch vụ thương mại điện tử; (Điểm I, khoản 1 Điều 3 Nghị định 09/2018/NĐ-CP)
 • Dịch vụ thực hiện phần mềm.

Điều kiện thành lập công ty thương mại 100% vốn nước ngoài

Dịch vụ thương mại điện tử hiện chưa được cam kết mở cửa thị trường theo quy định tại Biểu cam kết WTO của Việt Nam. Căn cứ theo quy định tại Nghị định 09/2018/NĐ-CP, để doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được phép hoạt động trong lĩnh vực này cần đáp ứng được các điều kiện sau:

 • Phù hợp với quy định của pháp luật chuyên ngành;
 • Phù hợp với mức độ cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước hoạt động cùng lĩnh vực.
 • Khẳ năng tạo việc làm cho lao động trong nước.
 • Khả năng và mức độ đóng góp cho ngân sách Nhà nước
 • Khi đăng ký ngành nghề: Cung cấp dịch vụ thương mại điện tử Sở kế hoạch đầu tư và Sở công thương sẽ phải xin ý kiến của Bộ công thương trước khi cấp phép.

Các bước tiến hành khi thành lập công ty thương mại 100 vốn nước ngoài

Để hoạt động trong lĩnh vực Thương mại điện tử đầy đủ tính pháp lý, Nhà đầu tư cần thực hiện các bước sau:

 • Bước 1: Đăng ký cấp Giấy chứng nhận Đăng ký đầu tư tại Sở Kế hoạch và đầu tư.
 • Bước 2: Đăng ký cấp Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và đầu tư.
 • Bước 3: Đăng ký cấp Giấy phép kinh doanh tại Sở Công thương.
 • Bước 4: Đăng ký thiết lập Website Thương mại điện tử tại Bộ Công thương

II – Bảng giá dịch vụ Thành lập công ty thương mại 100 vốn nước ngoài

STTDịch vụThời gian thực hiệnPhí dịch vụ (VNĐ
1Đăng ký đầu tư, đăng ký doanh nghiệp cho Nhà đầu tư nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Thương mại điện tử, dịch vụ phần mềm, phân phối hàng hóa25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ thông tin từ phía khách hàng25.000.000
2Đăng ký thành lập Công ty thương mại 100 vốn nước ngoài8 ngày làm việc kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận Đăng ký đầu tư3.000.000
3Đăng ký cấp Giấy phép kinh doanh tại Sở công thương đối với hoạt động Cung cấp dịch vụ thương mại điện tử30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ thông tin từ phía khách hàng35.000.000
4Đăng ký thiết lập Website thương mại điện tử tại Bộ Công thương15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ thông tin từ phía khách hàng18.000.000

Trên đây là một số tư vấn của tôi về câu hỏi của bạn. Nếu bạn có bất kỳ vướng mắc nào vui lòng liên hệ với chúng tôi.

 • Hotline: 0934554622
 • Email: info@legalart.vn

Trân trọng!

Leave a Reply