Thành lập công ty vốn nước ngoài
Giấy phép lao động
Dịch vụ Thay đổi Đăng ký kinh doanh

Dịch vụ tư vấn đầu tư

Việt Nam đang thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) rất tốt. Tuy nhiên, không phải Nhà đầu tư nước ngoài nào hoạt động kinh doanh tại Việt Nam cũng hiểu và thực thi tốt các quy định của pháp luật Việt Nam.

Khi bắt đầu hoạt động kinh doanh, các thủ tục hành chính đôi khi gây trở ngại rất lớn. Các thủ tục hành chính phát sinh trong quá trình kinh doanh cũng không hề đơn giản để Nhà đầu tư thực hiện nếu không được tư vấn. 

Việc giao cho Nhân viên Kế toán hoặc Hành chính đi thực hiện các thủ tục này là không đúng chuyên môn. Có thể dẫn đến thủ tục kéo dài mà không đạt được kết quả. Lựa chọn Đơn vị tư vấn chuyên nghiệp để giảm bớt gánh nặng cho các bộ phận chuyên môn là hết sức cần thiết để các bộ phận chuyên môn tập trung vào công việc của mình.

LA Law với Mục tiêu là Đơn giản hóa các thủ tục hành chính cho Doanh nghiệp trong và ngoài nước luôn sẵn sàng hỗ trợ các doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh.

Phương châm hoạt động của LA Law là: “NHANH CHÓNG – HIỆU QUẢ – TIẾT KIỆM”.

Dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực đầu tư nước ngoài của LA Law

Liên hệ Luật sư tư vấn ngay