Điều kiện làm Giám đốc Trung tâm ngoại ngữ là gì?

Câu hỏi: Tôi đang chuẩn bị để mở một Trung tâm dạy tiếng Hàn gần Khu công nghiệp Yên Phong. Tôi muốn biết điều kiện làm Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ và điều kiện của Giáo viên được phép giảng dạy như thế nào để tôi tuyển dụng phù hợp.

Trả lời:

Điều kiện làm Giám đốc Trung tâm ngoại ngữ là gì?

Giám đốc Trung tâm ngoại ngữ cần đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điều 6 Thông tư 21/2018/TT-BGDDT. Cụ thể:

a, Có nhân thân tốt;

b, Có năng lực quản lý;

c, Tt nghiệp đại học ngoại ngữ hoặc tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ ngoại ngữ tối thiểu bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương (đối với giám đốc trung tâm ngoại ngữ) HOẶC Tốt nghiệp đại học tin học hoặc tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông (đối với giám đốc trung tâm tin học).

d, Có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

Chiếu theo quy định trên thì điều kiện làm Giám đốc trung tâm ngoại ngữ phải có gồm:

  • Tốt nghiệm đại học ngoại ngữ hoặc Tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ ngoại ngữ phù hợp.
  • Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo. Giám đốc trung tâm trước đó có thể làm việc tại các trường học, trung tâm ngoại ngữ, tin học khác. Thông tư 21 không quy định thời gian kinh nghiệm là bao nhiêu nhưng thực tế xin cấp phép, Sở Giáo dục và Đào tạo thường yêu cầu kinh nghiệm là 3 năm.
Điều kiện làm Giám đốc Trung tâm ngoại ngữ
Điều kiện làm Giám đốc Trung tâm ngoại ngữ

Ngoài ra, các điều kiện khác về nhân thân, năng lực quản lý thường không quá quan trọng và được thể hiện tại Sơ yếu lý lịch.

Liên hệ Luật sư tư vấn ngay: 0934554622 – Luật sư Tú

Điều kiện Giáo viên Trung tâm ngoại ngữ

Tiêu chuẩn và Điều kiện Giáo viên Trung tâm ngoại ngữ

Giáo viên đủ điều kiện giảng dạy tại Trung tâm ngoại ngữ phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điều 18 Thông tư 21/2018/TT-BGDDT và được chia làm 3 trường hợp:

  • Giáo viên là người Việt Nam.
  • Giáo viên là người nước ngoài và là người bản ngữ.
  • Giáo viên là người nước ngoài khác.

Tiêu chuẩn và điều kiện Giáo viên Trung tâm ngoại ngữ được quy định như sau:

2. Giáo viên là người Việt Nam đủ Điều kiện dạy tin học khi đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

a) Có bằng cao đẳng sư phạm tin học trở lên;

b) Có bng cao đng tin học trở lên và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

3. Giáo viên là người Việt Nam đủ Điều kiện dạy ngoại ngữ khi đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

a) Có bằng cao đẳng sư phạm ngoại ngữ trở lên;

b) Có bằng cao đẳng ngoại ngữ trở lên và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

4. Giáo viên là người nước ngoài dạy tin học: Có bằng cao đẳng tin học trở lên và chứng chỉ đào tạo dạy tin học phù hợp.

5. Giáo viên là người bản ngữ dạy ngoại ngữ (đối với từng ngoại ngữ cụ thể): Có bng cao đẳng trở lên và chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ phù hợp.

6. Giáo viên là người nước ngoài đủ Điều kiện dạy ngoại ngữ khi đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

a) Có bằng cao đẳng sư phạm ngoại ngữ trở lên;

b) Có bằng cao đẳng ngoại ngữ trở lên và chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ phù hợp;

c) Có bằng cao đẳng trở lên, chứng chỉ năng lực ngoại ngữ từ bậc 5 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương và chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ phù hợp.

Như vậy, điều kiện giáo viên Trung tâm ngoại ngữ có thể tổng hợp như sau:

  • Giáo viên là Người Việt Nam phải Có bằng cao đẳng sư phạm ngoại ngữ trở lên HOẶC Tốt nghiệp cao đẳng ngoại ngữ trở lên và có Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.
  • Giáo viên là người bản ngữ phải có bằng cao đẳng trở lên và có Chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ phù hợp.
  • Giáo viên là người nước ngoài khác phải có bằng cao đẳng sư phạm ngoại ngữ trở lên HOẶC Tốt nghiệp cao đẳng ngoại ngữ trở lên và có Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ đào tạo phù hợp.

Số lượng Giáo viên cần bao nhiêu để xin Giấy phép?

Số lượng giáo viên dựa trên quy mô của Trung tâm. Yêu cầu tối thiểu là 25 học viên / 1 giáo viên / 1 ca học. Nếu Trung tâm của bạn xác định quy mô học viên cao nhất tại một thời điểm là 50 học viên thì bạn cần có tối thiểu 2 giáo viên của đủ tiêu chuẩn theo quy định.

Ngoài các điều kiện giám đốc trung tâm ngoại ngữ và Giáo viên bạn cần chuẩn bị các Điều kiện về cơ sở vật chất của Trung tâm. Bạn có thể tham khảo thêm bài viết tổng hợp các Điều kiện để đăng ký thành lập Trung tâm ngoại ngữ của chúng tôi: Đều kiện thành lập Trung tâm ngoại ngữ

Tú Phạm

Liên hệ tư vấn:

  • Hotline: 0934554622 – Luật sư Tú
  • Email: tupham@legalart.vn
Các dịch vụ của chúng tôi