4 Điều kiện khi mở trung tâm ngoại ngữ phải có

Nhu cầu học ngoại ngữ hiện nay ngày càng tăng. Không chỉ giới trẻ mà người đi làm cũng có nhu cầu học ngoại ngữ. Vì vậy việc thành lập các trung tâm ngoại ngữ là cơ hội kinh doanh không thể bỏ qua. Tuy nhiên, hoạt động trung tâm ngoại ngữ là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Không phải ai cũng có thể nắm bắt được các điều kiện này. Điều này dẫn đến việc không chuẩn bị đầy đủ khi xin cấp giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ cũng như không đảm bảo yêu cầu của pháp luật khi hoạt động. Bài viết này tôi sẽ chia sẻ những vấn đề quan trọng nhất về điều kiện mở trung tâm ngoại ngữ.

Giám đốc phải đáp ứng điều kiện gì khi mở Trung tâm ngoại ngữ?

Điều 6 Thông tư 21/2018/TT-BGDDT quy định về điều kiện của Giám đốc Trung tâm ngoại ngữ như sau:

a, Có nhân thân tốt;

b, Có năng lực quản lý;

c, Tt nghiệp đại học ngoại ngữ hoặc tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ ngoại ngữ tối thiểu bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương (đối với giám đốc trung tâm ngoại ngữ) HOẶC Tốt nghiệp đại học tin học hoặc tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông (đối với giám đốc trung tâm tin học).

d, Có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

Chiếu theo quy định trên thì Giám đốc trung tâm ngoại ngữ phải có 2 điều kiện chính:

 • Tốt nghiệm đại học ngoại ngữ hoặc Tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ ngoại ngữ phù hợp.
 • Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo. Giám đốc trung tâm trước đó có thể làm việc tại các trường học, trung tâm ngoại ngữ, tin học khác. Thông tư 21 không quy định thời gian kinh nghiệm là bao nhiêu nhưng thực tế xin cấp phép, Sở Giáo dục và Đào tạo thường yêu cầu kinh nghiệm là 3 năm.

Ngoài ra, các điều kiện khác về nhân thân, năng lực quản lý thường không quá quan trọng và được thể hiện tại Sơ yếu lý lịch.

Liên hệ Luật sư tư vấn ngay: 0934554622 – Luật sư Tú

Điều kiện về giáo viên của Trung tâm ngoại ngữ

Giáo viên giảng dạy tại Trung tâm ngoại ngữ phải đủ các điều kiện theo quy định. Tiêu chuẩn của Giáo viên được quy định tại Điều 18 Thông tư 21/2018/TT-BGDDT và được chia làm 3 trường hợp:

 • Giáo viên là người Việt Nam.
 • Giáo viên là người nước ngoài và là người bản ngữ.
 • Giáo viên là người nước ngoài khác.

Tiêu chuẩn của Giáo viên được quy định như sau:

2. Giáo viên là người Việt Nam đủ Điều kiện dạy tin học khi đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

a) Có bằng cao đẳng sư phạm tin học trở lên;

b) Có bng cao đng tin học trở lên và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

3. Giáo viên là người Việt Nam đủ Điều kiện dạy ngoại ngữ khi đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

a) Có bằng cao đẳng sư phạm ngoại ngữ trở lên;

b) Có bằng cao đẳng ngoại ngữ trở lên và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

4. Giáo viên là người nước ngoài dạy tin học: Có bằng cao đẳng tin học trở lên và chứng chỉ đào tạo dạy tin học phù hợp.

5. Giáo viên là người bản ngữ dạy ngoại ngữ (đối với từng ngoại ngữ cụ thể): Có bng cao đẳng trở lên và chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ phù hợp.

6. Giáo viên là người nước ngoài đủ Điều kiện dạy ngoại ngữ khi đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

a) Có bằng cao đẳng sư phạm ngoại ngữ trở lên;

b) Có bằng cao đẳng ngoại ngữ trở lên và chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ phù hợp;

c) Có bằng cao đẳng trở lên, chứng chỉ năng lực ngoại ngữ từ bậc 5 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương và chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ phù hợp.

Như vậy, điều kiện để có thể đăng ký giáo viên của Trung tâm ngoại ngữ như sau:

 • Giáo viên là Người Việt Nam phải Có bằng cao đẳng sư phạm ngoại ngữ trở lên HOẶC Tốt nghiệp cao đẳng ngoại ngữ trở lên và có Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.
 • Giáo viên là người bản ngữ phải có bằng cao đẳng trở lên và có Chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ phù hợp.
 • Giáo viên là người nước ngoài khác phải có bằng cao đẳng sư phạm ngoại ngữ trở lên HOẶC Tốt nghiệp cao đẳng ngoại ngữ trở lên và có Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ đào tạo phù hợp.

Số lượng giáo viên dựa trên quy mô của Trung tâm. Yêu cầu tối thiểu là 25 học viên / 1 giáo viên / 1 ca học. Nếu Trung tâm của bạn xác định quy mô học viên cao nhất tại một thời điểm là 50 học viên thì bạn cần có tối thiểu 2 giáo viên của đủ tiêu chuẩn theo quy định.

Điều kiện về cơ sở vật chất khi mở trung tâm ngoại ngữ

Khoản 3 Điều 48 Nghị định 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện cơ sở vật chất của Trung tâm ngoại ngữ như sau:

3. Có đủ phòng học, phòng chức năng phù hợp, đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo; phòng làm việc cho bộ máy hành chính theo cơ cấu tổ chức của trung tâm để phục vụ công tác quản lý, đào tạo. Phòng học đủ ánh sáng, có diện tích tối thiểu bảo đảm 1,5 m2/học viên/ca học.

Quy định của luật về cơ sở vật chất của trung tâm ngoại ngữ khá chung chung. Bạn cần chiếu theo các quy định khác để hiểu rõ. Thực tế thì về cơ sở vật chất, Trung tâm ngoại ngữ cần đảm bảo các điều kiện sau:

 • Có quyền sử dụng hợp pháp đối với cơ sở giảng dạy. Ví dụ Hợp đồng thuê, mượn…
 • Có thể bố trí được đầy đủ các Phòng chức năng theo mô hình tổ chức Trung tâm. Bao gồm: Phòng Giám đốc, Phòng học, Phòng Thư viện, Phòng khách, đón tiếp.
 • Diện tích phòng học phải phù hợp với quy mô học viên nêu trong Đề án kinh doanh và đảm bảo 1,5m2 / học viên / ca học.
 • Có đầy đủ thiết bị dạy học: bàn ghế, bảng, đèn chiếu sáng…
 • Đảm bảo quy định về Phòng cháy chữa cháy. Các cơ sở đào tạo dưới 5 tầng hoặc tổng khối tích dưới 5.000 m2 phải làm Biên bản kiểm tra về Phòng cháy chữa cháy. Cơ sở trên 5 tầng hoặc tổng khối tích trên 5.000 m2 phải thẩm duyệt thiết kế Phòng cháy chữa cháy.

Điều kiện về chương trình giảng dạy tại Trung tâm ngoại ngữ

Tại Điều 13 Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ tin học Ban hành kèm Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT quy định về chương trình, tài liệu dạy học của trung tâm ngoại ngữ tin học như sau:

“Điều 13. Chương trình, tài liệu dạy học

1. Trung tâm ngoại ngữ, tin học sử dụng các chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; tự biên soạn hoặc lựa chọn các chương trình tài liệu của các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng; các tổ chức giáo dục trong nước và quốc tế phù hợp nhu cầu người học và khả năng đáp ứng của trung tâm.

2. Giám đốc trung tâm ngoại ngữ, tin học chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cơ quan quản lý giáo dục về nội dung chương trình, tài liệu dạy học tại trung tâm; đồng thời có trách nhiệm báo cáo hiệu trưởng nhà trường (đối với trung tâm thuộc các cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm) hoặc giám đốc sở giáo dục và đào tạo (đối với các trung tâm còn lại trên địa bàn) các chương trình, tài liệu dạy học được sử dụng tại trung tâm.”

Như vậy, khi mở trung tâm ngoại ngữ, bạn có thể lựa chọn sử dụng các Chương trình giảng dạy của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc tự biên soạn phù hợp với nhu cầu của người học. Tuy nhiên, Chương trình giảng dạy phải đảm bảo chất lượng giáo dục và không vi phạm pháp luật cũng như chuẩn mực đạo đức xã hội.

Trên đây là các điều kiện mở trung tâm ngoại ngữ mà bạn cần nắm vững trước khi bắt đầu kinh doanh trong lĩnh vực này. Nếu còn vướng mắc vui lòng liên hệ LA Law để được giải đáp.

Hotline: 0934554622 – Luật sư Tú

Email: tupham@legalart.vn

Các dịch vụ của chúng tôi