Luật đầu tư 2014 quy định nhiều hình thức đầu tư. Trong đó, thành lập công ty 100 vốn nước ngoài là một trong số đó. Vậy Điều kiện thành lập công ty 100 vốn nước ngoài tại Việt Nam là gì? Bài viết này sẽ nêu ra một số quan điểm và ví dụ thực tế.

Điều kiện về sở hữu vốn khi thành lập công ty 100 vốn nước ngoài.

Điều 22 Luật đầu tư 2014 quy định:

Nhà đầu tư nước ngoài bị giới hạn tỉ lệ sở hữu vốn trong các trường hợp:

 • Công ty niêm yết, công ty đại chúng, công ty chứng khoán, quý đầu tư…
 • Doanh nghiệp cổ phần hóa từ doanh nghiệp nhà nước.
 • Tỉ lệ sở hữu vốn hạn chế theo Biểu cam kết WTO của Việt Nam và một số ngành nghề nhất định.

Khi thực hiện đầu tư vào các doanh nghiệp như vậy, Nhà đầu tư nước ngoài bị giới hạn về tỉ lệ sở hữu vốn. Vì vậy, sẽ không thành lập công ty 100 vốn nước ngoài được.

Điều kiện về hình thức đầu tư khi thành lập công ty 100 vốn nước ngoài

Hình thức đầu tư được Việt Nam quy định trong Biểu cam kết WTO và một số văn bản pháp luật chuyên ngành. Theo đó, một số lĩnh vực bắt buộc Nhà đầu tư nước ngoài phải đầu tư theo hình thức Liên doanh. Có thể lấy một số ví dụ như:

 • Quảng cáo
 • Dịch vụ vận tải hàng hóa đường bộ (giới hạn tỉ lệ sở hữu <51%)
 • Dịch vụ thông quan
 • Cho thuê lại lao động
 • Đại lý, điều hành tour du lịch

Một số lĩnh vực đầu tư cũng hạn chế sự tham gia của Nhà đầu tư nước ngoài. Có thể lấy ví dụ như: Xuất khẩu lao động, Dịch vụ thú y…

Như vậy, khi tham gia đầu tư vào các lĩnh vực nói trên, Nhà đầu tư nước ngoài sẽ không được thành lập công ty 100 vốn nước ngoài. Hình thức đầu tư có thể thực hiện là Liên doanh.

Điều kiện về năng lực tài chính khi thành lập công ty 100 vốn nước ngoài

Khi tiến hành Đăng ký đầu tư, Nhà đầu tư phải chứng minh được năng lực tài chính. Một số tài liệu để chứng minh:

 • Sao kê tài khoản ngân hàng của Nhà đầu tư;
 • Báo cáo tài chính 2 năm gần nhất của Nhà đầu tư;
 • Cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ hoặc tổ chức tín dụng…

Điều kiện về tính khả thi của dự án thành lập công ty 100 vốn nước ngoài

Việc Đăng ký đầu tư là thủ tục bắt buộc đối với các Nhà đầu tư nước ngoài. Hồ sơ đề nghị Đăng ký đầu tư cần thể hiện rõ tính khả thi của dự án. Trong đó, các vấn đề cần quan tâm bao gồm:

 • Nhu cầu về việc sử dụng lao động. Nội dung này nhằm thể hiện đóng góp của Nhà đầu tư nước ngoài. Tạo ra việc làm cho người dân địa phương là yếu tốt rất quan trọng.
 • Đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế của dự án. Nhà đầu tư cần nêu rõ: Những tác động quan trọng nhất do dự án mang lại cho phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, ngành (tạo việc làm, nộp ngân sách, xuất khẩu, chuyển giao công nghệ..)
 • Đanh giá tác động môi trường. Dự án có ảnh hướng tiêu cực đến môi trường sống hay không? Các biên pháp để giảm trừ tác động tiêu cực.
 • Giải trình về sử dụng công nghệ. Đối với các dự án có sử dụng công nghệ hạn chế chuyển giao, yêu cầu này là bắt buộc.

Một số điều kiện khác

Một số điều kiện khác như: Yêu cầu về việc lập Hồ sơ đăng ký đầu tư, tính hợp thức của Hồ sơ,,, Tuy đây là những điều kiện nhỏ, nhưng có thể ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ thực hiện công việc.

Liên hệ và sử dụng Dịch vụ của các Công ty chuyên nghiệp về Tư vấn đầu tư là một giải pháp rất hữu ích.

Tham khảo: https://dautunuocngoai.gov.vn/fdi

Mọi khó khăn, vướng mắc vui lòng liên hệ:

 • Công ty TNHH Legal Art
 • Add: Tầng 8, Tòa nhà Sannam, số 78 phố Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.
 • Tel / Zalo: 0934554622
 • Email: info@legalart.vn

Leave a Reply