Điều kiện trình tự thủ tục mở Trung tâm tư vấn du học là gì?

Tôi muốn tìm hiểu về Điều kiện, trình tự thủ tục mở Trung tâm tư vấn du học để quyết định kế hoạch kinh doanh trong tương lai gần. Vui lòng thông tin tư vấn giúp tôi.

Điều kiện mở Trung tâm tư vấn du học là gì?

Căn cứ theo Điều 107 Nghị định 46/2017/NĐ-CP Điều kiện kinh doanh dịch vụ tư vấn du học được quy định như sau:

Điều 107. Điều kiện kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

1. Tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học được thành lập theo quy định của pháp luật.

2. Có trụ sở, cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.

3. Đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học có trình độ đại học trở lên; có năng lực sử dụng ít nhất một ngoại ngữ từ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và tương đương; có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo”

Theo đó, các điều kiện về trụ sở, cơ sở vật chất và trang thiết bị đã được loại bỏ. Hiện để kinh doanh dịch vụ tư vấn du học, chỉ còn điều kiện về Nhân viên trực tiếp tư vấn du học. Theo đó, có ba điều kiện cơ bản sau:

  • Có trình độ đại học trở lên.
  • Tốt nghiệp đại học ngoại ngữ hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ từ bậc 4 trở lên theo khung ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam hoặc tương đương.
  • Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học theo quy định.

Liên hệ Luật sư Tư vấn ngay: 0934554622 – Luật sư Tú

Trình tự thủ tục mở Trung tâm tư vấn du học

Theo quy định tại Điều 108 Nghị định 46/2017/NĐ-CP và khoản 44 Điều 1 Nghị định 135/2018/NĐ-CP thủ tục đăng ký hoạt động tư vấn du học được quy định như sau:

1. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học cho tổ chức đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.

2. Hồ sơ gồm:

a) Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học; với những nội dung chủ yếu gồm: Mục tiêu, nội dung hoạt động; khả năng khai thác và phát triển dịch vụ du học ở nước ngoài; kế hoạch và các biện pháp tổ chức thực hiện; phương án giải quyết khi gặp vấn đề rủi ro đối với người được tư vấn du học;

3. Trình tự thực hiện:

a) Tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều này đến Sở Giáo dục và Đào tạo nơi kinh doanh dịch vụ tư vấn du học;

b) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định hồ sơ, thẩm tra tính xác thực của tài liệu trong hồ sơ và cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học; nếu chưa đáp ứng các điều kiện theo quy định thì thông báo bằng văn bản cho tổ chức dịch vụ tư vấn du học và nêu rõ lý do.

Như vậy, để tiến hành đăng ký hoạt động Trung tâm tư vấn du học, bạn chuẩn bị hồ sơ và nộp tại Sở Giáo dục và Đào tạo nơi Công ty đặt trụ sở chính. Thời gian thực hiện theo quy định là 15 ngày làm việc. Tuy nhiên, việc phải sửa chữa hồ sơ có thể khiến thủ tục kéo dài từ 1 tháng đến 1 tháng rưỡi. Hồ sơ cần chuẩn bị bao gồm:

  • Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tư vấn du học.
  • Hồ sơ nhân viên trực tiếp thực hiện tư vấn du học bao gồm: Bản sao Chứng minh nhân dân / Căn cước công dân / Hộ chiếu; Hợp đồng lao động; Sơ yếu lý lịch; Bản sao Bằng cấp, Chứng chỉ có liên quan; Giấy khám sức khỏe.
  • Bản sao Đăng ký doanh nghiệp.
  • Hợp đồng thuê/mượn trụ sở và các giấy tờ pháp lý có liên quan.
Liên hệ Luật sư tư vấn ngay
Liên hệ Luật sư tư vấn ngay

Trên đây là nội dung tư vấn của LA Law về Điều kiện và thủ tục mở Trung tâm tư vấn du học. Nếu có câu hỏi hoặc yêu cầu tư vấn, sử dụng dịch vụ, vui lòng liên hệ LA Law để được tư vấn.

Tú Phạm

Liên hệ tư vấn:

  • Hotline: 0934554622 – Luật sư Tú
  • Email: tupham@legalart.vn

 

 

Các dịch vụ của chúng tôi