Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nhiều trường hợp do hoạt động kém hiệu quả, nhà đầu tư không đạt được mục tiêu kinh tế đã đề ra, nên quyết định chấm dứt các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Khi đó, doanh nghiệp có thể chủ động tiến hành thủ tục giải thể công ty để bảo vệ quyền lợi của mình.

1, Điều kiện giải thể công ty

Để tiến hành giải thể, doanh nghiệp cần phải đảm bảo thanh toán đầy đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính đối với người lao động, khách hàng cũng như các cơ quan nhà nước như cơ quan thuế, cơ quan hải quan. Đồng thời, doanh nghiệp không được trong tình trạng đang diễn ra tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài thương mại.

2, Các bước tiến hành thủ tục giải thể công ty

2.1 Bước 1: Thực hiện thủ tục với cơ quan hải quan

Trong trường hợp doanh nghiệp có đăng ký hoạt động xuất nhập khẩu. Doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ xin xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế. Sau đó, thực hiện thủ tục tại Tổng cục hải quan.

2.2 Bước 2: Thực hiện Thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế tại cơ quan thuế.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ khi có quyết định giải thể, doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục xin xác nhận hoàn thành nghĩa vụ tại cơ quan thuế chủ quản

2.3 Bước 3: Thực hiện Thủ tục thông báo quyết định giải thể tại Phòng Đăng ký kinh doanh

Doanh nghiệp cần tiến hành nộp hồ sơ thông báo quyết định giải thể tại Phòng Đăng ký doanh nghiệp-Sở Kế hoạch Đầu tư để quyết định giải thể được công bố trên cổng thông tin điện tử quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Chi tiết tại: https://dangkykinhdoanh.gov.vn

2.4 Bước 4: Thực hiện Thủ tục giải thể công ty tại Phòng Đăng ký kinh doanh

Sau 30 ngày kể từ ngày thông báo quyết định giải thể, doanh nghiệp nộp hồ sơ để hoàn tất thủ tục giải thể

3, Hồ sơ giải thể công ty

3.1 Hồ sơ nộp tại Tổng cục hải quan

 • Văn bản đề nghị xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế xuất, nhập khẩu
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

3.2 Hồ sơ nộp tại cơ quan thuế

 • Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế mẫu số 24/ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính;
 • Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế (bản gốc); hoặc công văn giải trình mất Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế;
 • Bản sao không yêu cầu chứng thực Quyết định giải thể công ty, hoặc Quyết định mở thủ tục phá sản, hoặc Quyết định chia, hoặc Hợp đồng hợp nhất, hoặc Hợp đồng sáp nhập, hoặc Quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ quan có thẩm quyền, hoặc Thông báo chấm dứt hoạt động;
 • Văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với hoạt động xuất nhập khẩu của Tổng cục Hải quan nếu tổ chức có hoạt động xuất nhập khẩu.

3.3 Hồ sơ nộp tại Phòng Đăng ký kinh doanh

a, Hồ sơ thông báo quyết định giải thể công ty

 • Thông báo và quyết định về việc giải thể công ty;
 • Bản sao biên bản họp hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên; biên bản họp đại hội đồng cổ đông đối với công ty Cổ phần. Nội dung quy định về việc giải thể công ty.
 • Giấy đề nghị công bố thông tin giải thể công ty;
 • Văn bản ủy quyền cho người đại diện làm thủ tục giải thể công ty.

b, Hồ sơ giải thể công ty

 • Thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp (Phụ lục II-24, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT);
 • Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, người lao động(nếu có);
 • Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh;
 • Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có) hoặc giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu;
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Văn bản ủy quyền cho người đại diện làm thủ tục.

4, Lưu ý khi Giải thể công ty

Đối với doanh nghiệp được thành lập trước 1/7/2015, con dấu được cơ quan công an cấp và quản lý. Bởi vậy, doanh nghiệp cần tiến hành thủ tục trả dấu tại cơ quan công an.

Để tiến hành thủ tục trả dấu, doanh nghiệp cần chuẩn bị:

 • Công văn đề nghị trả dấu cùng các văn bản gửi kèm
 • Con dấu được cơ quan công an cấp
 • Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu

Hồ sơ nộp tại Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH.

Trên đây là một số thông tin cơ bản về Giải thể công ty. Mọi vướng mắc hoặc yêu cầu tư vấn, bạn có thể Liên hệ với chúng tôi theo các cách:

 • Liên hệ Hotline: 0934554622
 • Gửi Email yêu cầu tư vấn: info@legalart.vn

Leave a Reply