Giấy phép bưu chính là gì? Khi nào phải xin Giấy phép bưu chính?

Giấy phép bưu chính là gì? Giấy phép bưu chính (GPBC) là giấy phép do cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính cấp cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính. Bao gồm hai loại Giấy phép: Giấy phép bưu chính (Cấp cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ Chuyển thư có địa chỉ người nhận đến 2kg) và Văn bản xác nhận Thông báo hoạt động bưu chính (Cấp cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ gói, kiện, Thư trên 2kg).

Thông qua bài viết này bạn sẽ biết liệu doanh nghiệp của bạn có phải xin Giấy phép bưu chính hay không. Các loại Giấy phép bưu chính cũng như Điều kiện thủ tục cấp phép như thế nào.

Cơ sở pháp lý

 • Luật Bưu chính số 49/2010/QH ngày 28/6/2010.
 • Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 hướng dẫn một số nội dung của Luật Bưu chính.
 • Thông tư số 291/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt đông bưu chính.

Giấy phép bưu chính là gì?

Giấy phép bưu chính được cấp cho các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bưu chính. Trong đó, Khoản 3 Điều 3 Luật bưu chính quy định:

3. Dịch vụ bưu chính là dịch vụ chấp nhận, vận chuyển và phát bưu gửi bằng các phương thức từ địa điểm của người gửi đến địa điểm của người nhận qua mạng bưu chính, trừ phương thức điện tử.

Dịch vụ bưu chính là một Chu trình khép kín. Bắt đầu từ việc: Chấp nhận Bưu gửi; Vận chuyển bưu gửi, Phát Bưu gửi. Doanh nghiệp của bạn có thể tham gia vào toàn bộ Chu trình nêu trên hoặc tham gia vào một khâu trong đó. Ví dụ: Bạn chỉ Chấp nhận bưu gửi còn Phát Bưu gửi bạn sẽ hợp tác với một đơn vị khác để thực hiện.

Giấy phép bưu chính được phân chia dựa trên phạm vi cung cấp dịch vụ và loại hình dịch vụ. Bao gồm: Giấy phép bưu chính nội tỉnh, liên tỉnh, quốc tế, Thông báo hoạt động bưu chính.

Khi nào phải xin Giấy phép bưu chính?

Hiện nay pháp luật Việt Nam đang khá mập mờ về hoạt động bưu chính và hoạt động vận tải. Liệu một doanh nghiệp vận tải tham gia vào một khâu trong Dịch vụ bưu chính có phải xin Giấy phép bưu chính hay không? Việc xin Giấy phép Vận tải hay Giấy phép bưu chính phụ thuộc vào cách thức bạn cung cấp dịch vụ và Cách bạn thu tiền dịch vụ.

Khoản 3 Điều 3 Luật Bưu chính quy định: “ Dịch vụ bưu chính là dịch vụ chấp nhận, vận chuyển và phát bưu gửi bằng các phương thức từ địa điểm của người gửi đến địa điểm của người nhận qua mạng bưu chính, trừ phương thức điện tử” nên có thể ghi nhận hoạt động vận chuyển là một khâu của quy trình cung ứng dịch vụ bưu chính.

Khoản 3 Điều 28 Luật Bưu chính quy định: “Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính có trách nhiệm: Quyết định giá cước dịch vụ bưu chính do doanh nghiệp cung ứng, trừ dịch vụ bưu chính thuộc danh mục do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định giá cước” trên cơ sở chi phí sản xuất, quan hệ cung cầu thị trường, mức giá cước cùng loại trên thị trường khu vực, thế giới; có trách nhiệm thông báo với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về bưu chính giá cước các dịch vụ bưu chính, niêm yết công khai giá cước dịch vụ bưu chính, không quy định việc bóc tách cụ thể tiền vận chuyển khi cung ứng dịch vụ bưu chính phục vụ khách hàng.

Như vậy, khi bạn cung cấp một dịch vụ trọn gói cho khách hàng bao gồm: Chấp nhận bưu gửi, vận chuyển, phát bưu gửi thì bạn cần xin Giấy phép bưu chính. Mặc dù bạn chỉ trực tiếp thực hiện một khâu trong đó (Ví dụ Chấp nhận bưu gửi) thì bạn vẫn cần xin Giấy phép bưu chính.

Ngược lại, nếu bạn chỉ cung cấp Dịch vụ vận tải và thu cước vận tải của khách hàng để vận chuyển hàng hoá từ địa chỉ A sang địa chỉ B thì bạn cần xin Giấy phép kinh doanh vận tải hàng hoá.

Giấy phép bưu chính nội tỉnh

Giấy phép bưu chính nội tỉnh là giấy phép do Sở Thông tin và Truyền thông cấp cho các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ thư dưới 2kg có địa chỉ người nhận trong phạm vi một tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.

Để có thể được cấp Giấy phép bưu chính nội tỉnh, doanh nghiệp của bạn cần đáp ứng các điều kiện sau:

 • Có đăng ký ngành nghề Bưu chính.
 • Có phương án kinh doanh khả thi phù hợp với quy định về giá cước, chất lượng dịch vụ bưu chính.
 • Có biện pháp đảm bảo an ninh thông tin và an toàn đối với con người, bưu gửi, mạng bưu chính.

Bạn nộp một (01) bộ hồ sơ như hướng dẫn tại mục trên đến Sở Thông tin và Truyền thông nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Sở Thông tin và Truyền thông sẽ thẩm định hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ sẽ ban hành Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Thời hạn theo quy định là 20 ngày làm việc.

Lệ phí Nhà nước cấp Giấy phép bưu chính nội tỉnh là 10.750.000 VNĐ

Giấy phép bưu chính liên tỉnh

Giấy phép bưu chính liên tỉnh là giấy phép do Bộ thông tin và truyền thông cấp cho các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ thư dưới 2kg có địa chỉ người nhận giữa hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên. Ví dụ bạn cung cấp dịch vụ chuyển thư tuyến Hải Phòng-Hà Nội thì bạn cần xin Giấy phép bưu chính liên tỉnh.

Điều kiện xin Giấy phép bưu chính liên tỉnh cũng tương tự như nội tỉnh nêu ở phía trên. Tuy nhiên, có một lưu ý, bạn chỉ được nhận thư tại tỉnh mà công ty bạn có điểm phục vụ khách hàng (Bưu cục). Trường hợp bạn chỉ có Bưu cục ở Hải Phòng thì bạn chỉ được nhận Thư tại Hải Phòng và phát thư tại Hà Nội.

Hiện nay tất cả hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép bưu chính liên tỉnh được thực hiện online qua Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ thông tin và truyền thông. Các bạn truy cập đường link: http://dichvucong.mic.gov.vn/ tiến hành đăng ký tài khoản và nộp hồ sơ trực tuyến.

Lệ phí Nhà nước cấp Giấy phép bưu chính liên tỉnh là 21.500.000 VNĐ

Giấy phép bưu chính quốc tế

Giấy phép bưu chính quốc tế là giấy phép cấp cho các doanh nghiệp Cung ứng dịch vụ bưu chính quốc tế thực hiện việc chấp nhận bưu gửi từ Việt Nam để vận chuyển và phát tại nước ngoài hoặc nhận bưu gửi từ nước ngoài về để vận chuyển và phát tại Việt Nam hoặc cả hai chiều.

Đối với Giấy phép bưu chính quốc tế, vấn đề đảm bảo an ninh thông tin và an toàn đối với con người, bưu gửi được đặt lên hàng đầu. Đồng thời, để được cấp Giấy phép bưu chính quốc tế bạn cần chứng minh được khả năng hoàn thành dịch vụ cho khách hàng. Tài liệu để chứng minh là các Thoả thuận hợp tác, Biên bản ghi nhớ hoặc Hợp đồng sử dụng dịch vụ bưu chính với các đối tác nước ngoài.

Lệ phí cấp Giấy phép bưu chính quốc tế được phân chia dựa theo phạm vi cung cấp dịch vụ.

 • Lệ phí cấp Giấy phép bưu chính quốc tế chiều đến là 29.500.000 VNĐ
 • Lệ phí cấp Giấy phép bưu chính quốc tế chiều đi là: 34.500.000 VNĐ
 • Lệ phí cấp Giấy phép bưu chính quốc tế hai chiều là: 39.500.000 VNĐ

Văn bản xác nhận Thông báo hoạt động bưu chính

Các hoạt động bưu chính sau đây phải được thông báo bằng văn bản cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính:

 • Cung ứng dịch vụ thư không có địa chỉ nhận có khối lượng đơn chiếc đến 02 kilôgam (kg);
 • Cung ứng dịch vụ thư có khối lượng đơn chiếc trên 02 kilôgam (kg);
 • Cung ứng dịch vụ gói, kiện;
 • Làm đại lý cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính nước ngoài;
 • Nhận nhượng quyền thương mại trong lĩnh vực bưu chính từ nước ngoài vào Việt Nam;
 • Làm đại diện cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính nước ngoài;
 • Làm chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính được thành lập theo pháp luật Việt Nam;
 • Làm văn phòng đại diện của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính nước ngoài.

Về phạm vi cung ứng dịch vụ, Thông báo hoạt động bưu chính cũng được phân chia thành: Nội tỉnh, Liên tỉnh, Quốc tế. Từ phạm vi đó, cơ quan cấp Văn bản xác nhận Thông báo hoạt động bưu chính gồm: Sở Thông tin và truyền thông, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Một số vấn đề chung về Giấy phép bưu chính

Điều kiện cấp Giấy phép bưu chính là gì?

 • Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động bưu chính hoặc giấy chứng nhận đầu tư trong lĩnh vực bưu chính;
 • Có nhân sự phù hợp với phương án kinh doanh theo nội dung đề nghị được cấp giấy phép;
 • Có phương án kinh doanh khả thi phù hợp với quy định về giá cước, chất lượng dịch vụ bưu chính;
 • Có biện pháp đảm bảo an ninh thông tin và an toàn đối với con người, bưu gửi, mạng bưu chính.

Giấy phép bưu chính là gì? Khi nào phải xin Giấy phép bưu chính?

Hồ sơ cấp Giấy phép bưu chính

 • Giấy đề nghị giấy phép bưu chính (theo mẫu);
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động bưu chính hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoạt động bưu chính tại Việt Nam do doanh nghiệp tự đóng dấu xác nhận và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao;
 • Điều lệ tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp (nếu có);
 • Phương án kinh doanh;
 • Mẫu hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;
 • Mẫu biểu trưng, nhãn hiệu, ký hiệu đặc thù hoặc các yếu tố thuộc hệ thống nhận diện của doanh nghiệp được thể hiện trên bưu gửi (nếu có);
 • Bảng giá cước dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;
 • Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ bưu chính công bố áp dụng phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;
 • Quy định về mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp phát sinh thiệt hại, quy trình giải quyết khiếu nại của khách hàng, thời hạn giải quyết khiếu nại phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;
 • Thỏa thuận với doanh nghiệp khác, đối tác nước ngoài bằng tiếng Việt, đối với trường hợp hợp tác cung ứng một, một số hoặc tất cả các công đoạn của dịch vụ bưu chính đề nghị cấp phép;
 • Tài liệu đã được hợp pháp hóa lãnh sự chứng minh tư cách pháp nhân của đối tác nước ngoài;

Lưu ý về Hồ sơ cấp Giấy phép bưu chính

 • Phương án kinh doanh, gồm các nội dung chính sau:
  • Thông tin về doanh nghiệp gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử (e-mail) của trụ sở giao dịch, văn phòng đại diện, chi nhánh, trang tin điện tử (website) của doanh nghiệp (nếu có) và các thông tin liên quan khác;
  • Địa bàn dự kiến cung ứng dịch vụ;
  • Hệ thống và phương thức quản lý, điều hành dịch vụ;
  • Quy trình cung ứng dịch vụ gồm quy trình chấp nhận, vận chuyển và phát;
  • Phương thức cung ứng dịch vụ do doanh nghiệp tự tổ chức hoặc hợp tác cung ứng dịch vụ với doanh nghiệp khác (trường hợp hợp tác với doanh nghiệp khác. Doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép bưu chính phải trình bày chi tiết về phạm vi hợp tác, công tác phối hợp trong việc bảo đảm an toàn, an ninh, giải quyết khiếu nại và bồi thường thiệt hại cho người sử dụng dịch vụ);
  • Các biện pháp bảo đảm an toàn đối với con người, bưu gửi, mạng bưu chính và an ninh thông tin trong hoạt động bưu chính;
  • Phân tích tính khả thi và lợi ích kinh tế – xã hội của phương án. Thông qua các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu, chi phí, số lượng lao động, thuế nộp ngân sách nhà nước, tỷ lệ hoàn vốn đầu tư trong 03 năm tới kể từ năm đề nghị cấp phép.

Cơ quan nào cấp Giấy phép bưu chính?

 • Sở thông tin và truyền thông cấp Giấy phép bưu chính nội tỉnh.
 • Bộ thông tin và truyền thông cấp Giấy phép bưu chính liên tỉnh, quốc tế.
 • Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc khai hồ sơ trực tuyến tại: https://dichvucong.mic.gov.vn/

Lệ phí cấp phép bưu chính là bao nhiêu?

 • Phạm vi liên tỉnh: 21.500.000 đồng
 • Nội tỉnh, Lệ phí bằng 1/2.
 • Phạm vi quốc tế:
  • Quốc tế chiều đến 29.500.000 đồng
  • Quốc tế chiều đi: 34.500.000 đồng
  • Quốc tế hai chiều: 39.500.000 đồng

Dịch vụ tư vấn cấp Giấy phép bưu chính của Legal Art:

 • Tư vấn điều kiện đăng ký cấp phép;
 • Tư vấn chuẩn bị hồ sơ, thông tin để hoàn thiện hồ sơ thủ tục Giấy phép;
 • Soạn thảo hồ sơ xin cấp Giấy phép;
 • Thay mặt doanh nghiệp làm các thủ tục xin cấp Giấy phép bưu chính;
 • Trao đổi, cung cấp thông tin cho khách hàng;
 • Nhận và giao lại cho khách hàng ;
 • Tư vấn cấp đổi Giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính;
 • Tư vấn các thủ tục pháp lý sau khi được cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính;
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý phát sinh liên quan.

Trên đây là một số chia sẻ của chúng tôi về Giấy phép bưu chính. Nếu bạn có nhu cầu sử dụng dịch vụ. Vui lòng liên hệ: 

 • Mr. Tú Phạm
 • Phone / Zalo: 0934554622
 • Email: tupham@legalart.vn

 

Các dịch vụ của chúng tôi