Hướng dẫn thủ tục cấp Giấy phép bưu chính quốc tế 2023

Giấy phép bưu chính quốc tế là giấy phép cấp cho các doanh nghiệp Cung ứng dịch vụ bưu chính quốc tế thực hiện việc chấp nhận bưu gửi từ Việt Nam để vận chuyển và phát tại nước ngoài hoặc nhận bưu gửi từ nước ngoài về để vận chuyển và phát tại Việt Nam hoặc cả hai chiều. Đây là loại Giấy phép khó khăn và yêu cầu nhiều điều kiện nhất trong lĩnh vực Bưu chính.

Các trường hợp phải xin Giấy phép bưu chính quốc tế.

Giấy phép bưu chính được cấp cho các doanh nghiệp cung ứng Dịch vụ thư có địa chỉ người nhận dưới 2kg. Tuỳ thuộc vào phạm vi cung ứng dịch vụ: nội tỉnh, liên tỉnh, quốc tế mà công ty bạn phải xin các loại Giấy phép tương ứng. Khi công ty bạn cung ứng dịch vụ trong phạm vi quốc tế (Từ Việt Nam đến nước khác) bạn cần tiến hành thủ tục cấp Giấy phép bưu chính quốc tế.

Giấy phép bưu chính quốc tế cũng chia làm 3 loại phụ thuộc vào hình thức cung ứng dịch vụ:

 • Giấy phép bưu chính quốc tế chiều đi. Nghĩa là Công ty bạn chỉ thực hiện chuyển phát Thư từ Việt Nam đi nước ngoài.
 • Giấy phép bưu chính quốc tế chiều về. Công ty bạn chỉ thực hiện chuyển thư từ nước ngoài về Việt Nam.
 • Giấy phép bưu chính quốc tế hai chiều. Bạn thực hiện cả hai nội dung bên trên.

Xem thêm: Hướng dẫn thủ tục xin Giấy phép bưu chính liên tỉnh mới nhất

Điều kiện xin Giấy phép bưu chính quốc tế

Bên cạnh các điều kiện chung để thực hiện xin Giấy phép bưu chính như:

 • Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động bưu chính hoặc giấy chứng nhận đầu tư trong lĩnh vực bưu chính;
 • Có phương án kinh doanh khả thi phù hợp với quy định về giá cước, chất lượng dịch vụ bưu chính;
 • Có biện pháp đảm bảo an ninh thông tin và an toàn đối với con người, bưu gửi, mạng bưu chính.

Đối với Giấy phép bưu chính quốc tế, vấn đề đảm bảo an ninh thông tin và an toàn đối với con người, bưu gửi được đặt lên hàng đầu. Đồng thời, để được cấp Giấy phép bưu chính quốc tế bạn cần chứng minh được khả năng hoàn thành dịch vụ cho khách hàng. Tài liệu để chứng minh là các Thoả thuận hợp tác, Biên bản ghi nhớ hoặc Hợp đồng sử dụng dịch vụ bưu chính với các đối tác nước ngoài.

Các đối tác nước ngoài mà bạn hợp tác cung cấp dịch vụ bưu chính cũng phải có chức năng phù hợp theo pháp luật của nước sở tại. Các tài liệu nước ngoài phải được công chứng, hợp pháp hoá lãnh sự và dịch công chứng sang tiếng Việt.

Hồ sơ xin Giấy phép bưu chính quốc tế

Bạn chuẩn bị một (01) bộ hồ sơ đầy đủ theo hướng dẫn sau để thực hiện xin Giấy phép bưu chính quốc tế:

 • Giấy đề nghị cấp giấy phép bưu chính;
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Điều lệ của doanh nghiệp;
 • Phương án kinh doanh Dịch vụ bưu chính;
 • Mẫu hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;
 • Mẫu biểu trưng, nhãn hiệu, ký hiệu đặc thù hoặc các yếu tố thuộc hệ thống nhận diện của doanh nghiệp được thể hiện trên bưu gửi (nếu có);
 • Bảng giá cước dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;
 • Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ bưu chính công bố áp dụng phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;
 • Quy định về mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp phát sinh thiệt hại, quy trình giải quyết khiếu nại của khách hàng, thời hạn giải quyết khiếu nại phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;
 • Thỏa thuận với doanh nghiệp khác, đối tác nước ngoài bằng tiếng Việt, đối với trường hợp hợp tác cung ứng một, một số hoặc tất cả các công đoạn của dịch vụ bưu chính đề nghị cấp phép.

Xem thêm: Hướng dẫn thủ tục xin Giấy phép bưu chính nội tỉnh 2023

Nội dung cơ bản cần có đối với Phương án kinh doanh dịch vụ bưu chính quốc tế

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 6 Nghị định 47/2011/NĐ-CP, Phương án kinh doanh phải có các nội dung cơ bản sau:

 • Thông tin về doanh nghiệp gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ e-mail của trụ sở giao dịch, văn phòng đại diện, chi nhánh, địa điểm kinh doanh, website của doanh nghiệp (nếu có) và các thông tin liên quan khác.
 • Địa bàn dự kiến cung ứng dịch vụ.
 • Hệ thống và phương thức quản lý, điều hành dịch vụ.
 • Quy trình cung ứng dịch vụ gồm quy trình chấp nhận, vận chuyển và phát.
 • Phương thức cung ứng dịch vụ do doanh nghiệp tự tổ chức hoặc hợp tác cung ứng dịch vụ với doanh nghiệp khác (trường hợp hợp tác với doanh nghiệp khác, doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép bưu chính phải trình bày chi tiết về phạm vi hợp tác, công tác phối hợp trong việc bảo đảm an toàn, an ninh, giải quyết khiếu nại và bồi thường thiệt hại cho người sử dụng dịch vụ).
 • Các biện pháp bảo đảm an toàn đối với con người, bưu gửi, mạng bưu chính và an ninh thông tin trong hoạt động bưu chính.

Trình tự thủ tục xin Giấy phép bưu chính quốc tế

Bạn nộp một (01) bộ hồ sơ như hướng dẫn tại mục trên đến Bộ Thông tin và Truyền thông trực tuyến tại địa chỉ: http://dichvucong.mic.gov.vn/

Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ thẩm định hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ sẽ ban hành Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Thời hạn theo quy định là 35 ngày làm việc.

Sau khi Hồ sơ hợp lệ, bạn tiến hành nộp Lệ phí, Phí thẩm định để nhận Giấy phép bưu chính quốc tế.

Thời gian thực hiện thủ tục theo quy định là 20 ngày làm việc. Tuy nhiên, Hồ sơ xin Giấy phép bưu chính quốc tế là một hồ sơ phức tạp. Vì vậy, việc sửa đổi hồ sơ là điều không thể tránh khỏi. Thông thường, doanh nghiệp sẽ mất từ 2-3 tháng để hoàn thành thủ tục.

Lưu ý: Các bạn phải dùng Chữ ký số (Thiết bị kê khai thuê của công ty) để đăng ký tài khoản và ký các loại tài liệu. Mỗi công ty chỉ tạo 1 tài khoản duy nhất. Số điện thoại, Email đăng ký không được trùng với các tài khoản đã đăng ký trước đó. Nếu tự mình thực hiện, bạn nên tham khảo trước các tài liệu hướng dẫn của Bộ thông tin và truyền thông.

Một số câu hỏi về việc xin Giấy phép bưu chính quốc tế

Lệ phí xin Giấy phép bưu chính quốc tế là bao nhiêu?

 • Lệ phí cấp Giấy phép bưu chính quốc tế chiều đến là 29.500.000 VNĐ
 • Lệ phí cấp Giấy phép bưu chính quốc tế chiều đi là: 34.500.000 VNĐ
 • Lệ phí cấp Giấy phép bưu chính quốc tế hai chiều là: 39.500.000 VNĐ

Đối tác nước ngoài của tôi cần cung cấp giấy tờ gì để xin Giấy phép bưu chính quốc tế

Đối tác nước ngoài cần cung cấp Bản công chứng Hợp pháp hoá lãnh sự, Dịch công chứng sang tiếng Việt Giấy phép kinh doanh và Hợp đồng hợp tác/Biên bản ghi nhớ (MOU) hoặc Hợp đồng sử dụng dịch vụ bưu chính giữa công ty bạn và đối tác.

Sau khi có Giấy phép bưu chính quốc tế Công ty tôi có được thay khách hàng thực hiện thủ tục hải quan không?

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 15 Luật Bưu chính: Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính quốc tế được thay mặt người sử dụng dịch vụ bưu chính thực hiện các thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu bưu gửi khi là đại diện hợp pháp của người sử dụng dịch vụ bưu chính.

Công ty tôi cung cấp dịch vụ chuyển hàng từ Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc về Việt Nam có cần xin Giấy phép bưu chính quốc tế không?

Trường hợp công ty bạn không cung cấp Dịch vụ Thư mà chỉ cung cấp Dịch vụ gói, kiện thì bạn tiến hành làm thủ tục Thông báo hoạt động bưu chính.

Công ty tôi có thể vừa làm Giấy phép bưu chính quốc tế vừa làm Giấy phép bưu chính liên tỉnh được không?

Công ty bạn có thể thực hiện đồng thời cả hai thủ tục. Lệ phí thẩm định sẽ được cộng tổng cả Lệ phí cấp Giấy phép bưu chính quốc tế và liên tỉnh.

Xe bưu chính có được chạy phố cấm không?

Quy định về xe bưu chính được từng địa phương áp dụng khác nhau. Bạn cần kiểm tra quy định của từng địa phương. Riêng ở Hà Nội, Xe bưu chính được ưu tiên chạy phố cấm, giờ cấm theo quy định tại Quyết định 06 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Trên đây là nội dung tư vấn của Legal Art về Giấy phép bưu chính quốc tế. Hi vọng bạn có được cái nhìn tổng quan về thủ tục này. Bạn có thể tham khảo thêm một số bài viết về lĩnh vực bưu chính của chúng tôi.

Các dịch vụ của chúng tôi