Hướng dẫn cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa 2022

Kinh doanh dịch vụ lữ hành là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Hoạt động lữ hành được chia thành Dịch vụ lữ hành nội địa và quốc tế. Mỗi loại sẽ có những điều kiện và thủ tục khác nhau. Bài viết này LA Law sẽ hướng dẫn chi tiết về thủ tục xin giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa.

Căn cứ pháp lý của việc xin giấy phép lữ hành nội địa

 • Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.
 • Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.
 • Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 2018.
 • Thông tư số 13/2019/ TT-BVHTTDL ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch. Có hiệu lực từ ngày 20 tháng 01 năm 2020.
 • Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp Giấy phép đặt chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt NamCó hiệu lực từ ngày 14 tháng 5 năm 2018.
 • Nghị định số 94/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2021 sửa đổi, bổ sung Điều 14 của Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ.

Điều kiện xin giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa

Tôi sẽ liệt kê các điều kiện để xin giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa theo cách dễ hiểu nhất chứ không ghi nguyên văn theo quy định của pháp luật để bạn có thể dễ hình dung. Cụ thể các điều kiện như sau:

 • Bạn cần có công ty trước khi xin giấy phép lữ hành nội địa. Giấy phép không cấp cho cá nhân, hộ kinh doanh. Công ty bạn cần đăng ký ngành nghề về Dịch vụ lữ hành nội địa.
 • Mức ký quỹ để xin giấy phép là 20 triệu đồng. Bạn thực hiện ký quỹ tại Ngân hàng. Tiền ký quỹ sẽ không được rút ra và hưởng lãi suất theo quy định của ngân hàng.
 • Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành phải tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành về lữ hành. Trường hợp tốt nghiệp chuyên ngành khác phải có Chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch. Người phụ trách này phải giữ các chức danh trong công ty như: Giám đốc, Tổng Giám đốc, Chủ tịch, Phó Giám đốc, Trưởng phòng…

Người phụ trách kinh dịch vụ lữ hành phải tốt nghiệp các ngành học sau:

 1. Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành;
 2. Quản trị lữ hành;
 3. Điều hành tour du lịch;
 4. Marketing du lịch;
 5. Du lịch;
 6. Du lịch lữ hành;
 7. Quản lý và kinh doanh du lịch;
 8. Quản trị du lịch MICE;
 9. Đại lý lữ hành;
 10. Hướng dẫn du lịch;
 11. Ngành nghề, chuyên ngành có thể hiện một trong các cụm từ “du lịch”, “lữ hành”, “hướng dẫn du lịch” do cơ sở giáo dục ở Việt Nam đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp trước thời điểm Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL có hiệu lực (ngày 01/02/2018);
 12. Ngành nghề, chuyên ngành có thể hiện một trong các cụm từ “du lịch”, “lữ hành”, “hướng dẫn du lịch” do cơ sở đào tạo nước ngoài đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp;
 13. Trường hợp bằng tốt nghiệp không thể hiện các ngành nghề, chuyên ngành quy định tại điểm l và điểm m thì bổ sung bảng điểm tốt nghiệp hoặc phụ lục văn bằng thể hiện nghành nghề, chuyên ngành, trong đó có một trong các cụm từ “du lịch”, “lữ hành”, “hướng dẫn du lịch”.

Hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa

Bạn chuẩn bị 1 bộ hồ sơ hoàn chỉnh theo danh mục sau:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa (Mẫu số 04 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017);
 • Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành;
 • Bản sao có chứng thực quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành với người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành;
 • Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành về lữ hành của người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành; hoặc bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải và bản sao có chứng thực chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa. Văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công nhận theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Thủ tục xin cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa tại Sở Du lịch

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, bạn nộp hồ sơ tại Sở Du lịch nơi công ty đặt trụ sở chính. Thời gian thực hiện theo quy định là 10 ngày làm việc kể từ khi hồ sơ của bạn hợp lệ. Tuy nhiên, thực tế có thể bạn sẽ phải sửa đổi, bổ sung hồ sơ một vài lần. Thời gian có thể kéo dài khoảng 1 tháng đối với các bạn chưa có kinh nghiệm.

Phí Nhà nước khi xin Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa là 3 triệu đồng. Bạn nộp khi nhận Giấy phép.

Nếu bạn muốn rút ngắn thời gian xin Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa và không tốn công sức nghiên cứu quy định của pháp luật, bạn có thể sử dụng Dịch vụ xin giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa của LA Law.

 • Tư vấn đầy đủ điều kiện, hồ sơ cần chuẩn bị.
 • Soạn thảo bộ hồ sơ hoàn chỉnh và đại diện thực hiện toàn bộ thủ tục tại Sở Du lịch.
 • Rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục.
 • Tư vấn chế độ báo cáo cũng như quy định khác của pháp luật sau khi được cấp giấy phép

Liên hệ LA Law: Hotline: 0934554622 – Luật sư Tú (Mr.)

Các dịch vụ của chúng tôi