Trong quá trình toàn cầu hóa, lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam đang tăng lên. Tuy nhiên, nhà nước Việt Nam có những chính sách nhằm bảo hộ lao động trong nước. Lao động nước ngoài muốn làm việc hợp pháp tại Việt Nam cần đáp ứng điều kiện. Cụ thể, đó là phải được cấp Giấy phép lao động (Work permit).

Vậy điều kiện, thủ tục cấp Giấy phép lao động (Work permit) như thế nào?

1, Điều kiện để người lao động nước ngoài được cấp Giấy phép lao động (Work permit).

 • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật;
 • Có sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc;
 • Là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật;
 • Không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài;

Việt Nam tạo điều kiện cho lao động nước ngoài làm việc. Nhưng lao động đó phải là chuyên gia, có trình độ chứ không phải là lao động phổ thông.

 • Công ty sử dụng lao động nước ngoài phải được sự chấp thuận của UBND tỉnh/thành phố.

Legal Art sẽ đưa ra những tư vấn cụ thể về điều kiện cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài. Đồng thời, hướng dẫn doanh nghiệp lựa chọn vị trí phù hợp cho lao động để thỏa mãn điều kiện.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn!!

2, Thủ tục, quy trình xin cấp Giấy phép lao động (Work permit)

Bước 1: Xin ý kiến chấp thuận về việc sử dụng lao động nước ngoài

 • Thời gian: Trước ít nhất 20 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài.
 • Hồ sơ: Doanh nghiệp gửi báo cáo giải trình về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đến Cơ quan chấp thuận
 • Trường hợp doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp. Báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài nộp tại Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh-thành phố;
 • Trường hợp doanh nghiệp nằm ngoài khu công nghiệp báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài nộp tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh-thành phố)
 • Hình thức nộp hồ sơ: Qua cổng thông tin điện tử http://dvc.vieclamvietnam.gov.vn
 • Cơ quan chấp thuận trả lời qua thư điện tử tới doanh nghiệp trong thời hạn 12 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo giải trình

Bước 2: Nộp Hồ sơ xin cấp Giấy phép lao động (Work permit)

 • Thời gian: Trước ít nhất 07 ngày làm việc, kể từ ngày người lao động nước ngoài dự kiến bắt đầu làm việc doanh nghiệp
 • Cách thức: doanh nghiệp phải khai thông tin vào tờ khai và nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động đến cơ quan cấp giấy phép lao động.
 • Hình thức nộp hồ sơ: qua cổng thông tin điện tử http://dvc.vieclamvietnam.gov.vn

Bước 3: Nộp hồ sơ bản chính đề nghị cấp Giấy phép lao động (Work permit)

 • Thời gian: Sau khi Hồ sơ hợp lệ;
 • Cách thức: Doanh nghiệp nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính. 
 • Hồ sơ: Bản gốc hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động.

Tất cả các bước trên sẽ được Legal Art thực hiện. Công việc của Doanh nghiệp và người lao động là ký hồ sơ và nhận kết quả.

3, Hồ sơ xin cấp Giấy phép lao động (Work permit)

Hồ sơ xin chấp thuận về việc sử dụng lao động nước ngoài

 • Bản sao Đăng ký doanh nghiệp, đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ tương đương;
 • Giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài. Mẫu 01 ban hành kèm theo Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH

Hồ sơ xin cấp Giấy phép lao động (Work permit)

Các giấy tờ doanh nghiệp và người lao động cung cấp

 • Bản sao Văn bản chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài;
 • Phiếu Lý lịch tư pháp hoặc văn bản xác nhận người lao động nước ngoài không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự của nước ngoài cấp. Trường hợp người lao động nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam thì chỉ cần phiếu lý lịch tư pháp do Việt Nam cấp.
  Phiếu Lý lịch tư pháp hoặc văn bản xác nhận người lao động nước ngoài không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự được cấp không quá 06 tháng, kể từ ngày cấp đến ngày nộp hồ sơ.
 • Bản sao có chứng thực hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế còn giá trị theo quy định của pháp luật.
 • Bản dịch công chứng, hợp pháp hóa lãnh sự Xác nhận kinh nghiệp làm việc 3 năm trở lên tại vị trí tương đương.
 • Bản dịch công chứng, hợp pháp hóa lãnh sự Bằng cấp có liên quan của người lao động.
 • 02 ảnh mầu (kích thước 4cm x 6cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu). Ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

Các giấy tờ Legal Art chuẩn bị:

 • Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động. Mẫu số 7 ban hành kèm theo Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH
 • Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe do cơ quan, tổ chức y tế có thẩm quyền của nước ngoài hoặc của Việt Nam cấp có giá trị trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày ký kết luận sức khỏe đến ngày nộp hồ sơ;(VD: BV Bạch Mai, BV E, BV Xanh Pôn,….)

Legal Art sẽ soạn thảo các biểu mẫu cần nộp. Doanh nghiệp chuẩn bị các giấy tờ khác như: Bằng cấp, xác nhận kinh nghiệm làm việc…Chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng dịch công chứng và hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ nước ngoài. Ngoài ra, chúng tôi sẽ miễn phí Khám sức khỏe cho người lao động.

Leave a Reply