Hướng dẫn thủ tục xin Giấy phép trung tâm ngoại ngữ 2023

Nếu bạn đang muốn mở trung tâm ngoại ngữ để khởi nghiệp kinh doanh, bài viết này sẽ cung cấp cho bạn những thông tin cơ bản về Điều kiện, quy trình thủ tục và một số lưu ý khi xin giấy phép trung tâm ngoại ngữ. Từ đó bạn có thể xác định và tính toán nguồn lực cho kế hoạch kinh doanh sắp tới.

Điều kiện xin Giấy phép trung tâm ngoại ngữ

Hoạt động đào tạo ngoại ngữ là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Nó liên quan trực tiếp và có ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục nói chung. Vì vậy, pháp luật đã đặt ra một số điều kiện đối với hoạt động này. Điều kiện đối với hoạt động đào tạo ngoại ngữ được quy định tại Nghị định 46/2017/NĐ-CP và Nghị định 135/208/NĐ-CP. Theo đó có hai điều kiện cơ bản để xin giấy phép trung tâm ngoại ngữ như sau:

 • Có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đạt chuẩn theo quy định, đáp ứng yêu cầu hoạt động của trung tâm.
 • Có cơ sở vật chất, trang thiết bị, chương trình, tài liệu dạy học, nguồn kinh phí phù hợp, bảo đảm chất lượng giáo dục theo kế hoạch xây dựng, phát triển và quy mô hoạt động của trung tâm. (Điều 21 Nghị định 135/2018/NĐ-CP)
Giấy phép trung tâm ngoại ngữ
Giấy phép trung tâm ngoại ngữ (Ảnh Trung tâm của Khách hàng)

Điều kiện tiêu chuẩn của Giám đốc trung tâm ngoại ngữ

Giám đốc trung tâm là người trực tiếp quản lý, Điều hành tổ chức, bộ máy và chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cơ quan quản lý cấp trên về mọi hoạt động của trung tâm. Tiêu chuẩn của giám đốc Trung tâm ngoại ngữ được quy định tại khoản 2 Điều 6 Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT

2. Giám đốc trung tâm là người đáp ứng các tiêu chun sau:

a) Có nhân thân tốt;

b) Có năng lực quản lý;

c) Tt nghiệp đại học ngoại ngữ hoặc tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ ngoại ngữ tối thiểu bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương (đối với giám đốc trung tâm ngoại ngữ).

Tốt nghiệp đại học tin học hoặc tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông (đối với giám đốc trung tâm tin học).

Đảm bảo một trong hai Điều kiện quy định trên (đối với giám đốc trung tâm ngoại ngữ, tin học).

d) Có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

Như vậy, hai điều kiện và tiêu chí chính để có thể đảm nhận vị trí Giám đốc khi xin Giấy phép trung tâm ngoại ngữ là:

 • Tốt nghiệp đại học ngoại ngữ hoặc tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ ngoại ngữ tối thiểu bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam hoặc tương đương.
 • Có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực giáo dục đào tạo.

Điều kiện và tiêu chuẩn của Giáo viên Trung tâm ngoại ngữ

Giáo viên của trung tâm ngoại ngữ là người làm nhiệm vụ ging dạy, hưng dn thực hành, gm giáo viên cơ hữu, giáo viên hợp đồng giáo viên là người Việt Nam, giáo viên là người bản ngữ (đối với từng ngoại ngữ cụ thể), người nước ngoài. Tiêu chuẩn, điều kiện của Giáo viên khi xin Giấy phép Trung tâm ngoại ngữ được quy định tại Khoản 3, 5, 6 Điều 18 Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT.

3. Giáo viên là người Việt Nam đủ Điều kiện dạy ngoại ngữ khi đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

a) Có bằng cao đẳng sư phạm ngoại ngữ trở lên;

b) Có bằng cao đẳng ngoại ngữ trở lên và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

5. Giáo viên là người bản ngữ dạy ngoại ngữ (đối với từng ngoại ngữ cụ thể): Có bng cao đẳng trở lên và chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ phù hợp.

6. Giáo viên là người nước ngoài đủ Điều kiện dạy ngoại ngữ khi đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

a) Có bằng cao đẳng sư phạm ngoại ngữ trở lên;

b) Có bằng cao đẳng ngoại ngữ trở lên và chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ phù hợp;

c) Có bằng cao đẳng trở lên, chứng chỉ năng lực ngoại ngữ từ bậc 5 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương và chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ phù hợp.

Như vậy, đối với giáo viên là người Việt Nam và Giáo viên là người nước ngoài cần tốt nghiệp cao đẳng, đại học sư phạm ngoại ngữ trở lên. Hoặc tốt nghiệp cao đẳng ngoại ngữ trở lên và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm. Đối với Giáo viên là người bản ngữ thì phải có bằng cao đẳng trở lên và chứng chỉ đào tạo ngoại ngữ phù hợp.

Điều kiện về cơ sở vật chất của Trung tâm ngoại ngữ

Mặc dù Nghị định 135/208/NĐ-CP không quy định cụ thể điều kiện về cơ sở vật chất của Trung tâm ngoại ngữ nhưng thực tế, khi tiến hành thủ tục xin Giấy phép trung tâm ngoại ngữ Sở Giáo dục và đào tạo vẫn yêu cầu các điều kiện cơ bản sau:

 • Có cán bộ quản lý, giáo viên, kỹ thuật viên giảng dạy lý thuyết, thực hành bảo đảm trình độ chuyên môn theo quy định; kế toán, thủ quỹ đáp ứng yêu cầu hoạt động của trung tâm. Số lượng giáo viên phải bảo đảm tỷ lệ trung bình không quá 25 học viên/1 giáo viên/ca học.
 • Có đủ phòng học, phòng chức năng phù hợp, đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo; phòng làm việc cho bộ máy hành chính theo cơ cấu tổ chức của trung tâm để phục vụ công tác quản lý đào tạo. Phòng học đủ ánh sáng, có diện tích tối thiểu bảo đảm 1,5 m2/học viên/ca học.
 • Có giáo trình, tài liệu, thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập theo yêu cầu của chương trình đào tạo; có thư viện, cơ sở thí nghiệm, thực tập, thực hành và các cơ sở vật chất khác đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo và hoạt động khoa học công nghệ.

Như vậy, đối với cơ sở vật chất bạn cần bố trí được tối thiểu: 2 phòng học, 1 phòng Giám đốc, 1 phòng lễ tân, thư viện. Đồng thời lắp đặt hệ thống bàn ghế, bảng viết, đèn chiếu sáng…

Ngoài ra, một điều kiện rất quan trọng đối với cơ sở vật chất khi xin Giấy phép trung tâm ngoại ngữ là tiến hành các thủ tục đảm bảo về Phòng cháy chữa cháy. Đối với các cơ sở đào tạo quy mô vừa và nhỏ thì chỉ cần xin Biên bản kiểm tra về phòng cháy chữa cháy. Đối với các cơ sở quy mô lớn theo quy định phải thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy thì phải tiến hành làm thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy.

Hồ sơ xin Giấy phép trung tâm ngoại ngữ

Tuỳ từng địa phương sẽ có những yêu cầu về hồ sơ tương đối khác nhau. Tuy nhiên về cơ bản Hồ sơ xin Giấy phép Trung tâm ngoại ngữ bao gồm các Giấy tờ sau:

 • Tờ trình đề nghị xin giấy phép trung tâm ngoại ngữ;
 • Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ;
 • Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm ngoại ngữ;
 • Báo cáo về cơ sở vật chất, trang thiết bị, chương trình, tài liệu dạy học; đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; văn bản chứng minh về quyền sử dụng hợp pháp đất, nhà; nguồn kinh phí bảo đảm hoạt động của trung tâm.
 • Căn cước công dân, Hợp đồng lao động, Sơ yếu lý lịch, Giấy khám sức khoẻ, Bằng cấp, chứng chỉ, Xác nhận kinh nghiệm làm việc của Giám đốc Trung tâm.
 • Căn cước công dân, Hợp đồng lao động, Sơ yếu lý lịch, Giấy khám sức khoẻ, Bằng cấp, chứng chỉ của Giáo viên và nhân sự khác của Trung tâm.
 • Hợp đồng thuê trụ sở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Biên bản kiểm tra về phòng cháy chữa cháy.
 • Mẫu biểu trưng của Trung tâm.
 • Mẫu Chứng chỉ trung tâm cấp (Trường hợp có cấp chứng chỉ).
 • Bản sao Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp.

Quy trình thủ tục xin Giấy phép trung tâm ngoại ngữ

Bạn nộp một bộ hồ sơ trực tiếp hoặc trực tuyến đến Sở Giáo dục và đào tạo nơi Trung tâm đăng ký hoạt động. Trường hợp bạn làm thủ tục tại Hà Nội, có thể nộp trực tuyến tại Cổng dịch vụ công của thành phố: http://dichvucong.hanoi.gov.vn/. Sở Giáo dục và đào tạo tiếp nhận hồ sơ và xử lý thẩm duyệt hồ sơ theo quy trình như sau:

 • Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hình thức hồ sơ, số lượng hồ sơ theo đúng quy định hay không. Trường hợp hồ sơ không đúng, không đủ theo quy định, Sở Giáo dục sẽ trả hồ sơ yêu cầu bạn bổ sung. Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu tiếp tục chuyển sang bước thẩm tra cơ sở.
 • Thẩm tra trực tiếp cơ sở đào tạo của Trung tâm sau khi kiểm tra hồ sơ. Trường hợp cơ sở đạt yêu cầu sẽ ký Biên bản làm việc và chấp thuận. Trường hợp cơ sở không đủ điều kiện, Sở Giáo dục thông báo yêu cầu sửa chữa, bổ sung.
 • Sau khi hồ sơ hợp lệ và thẩm tra cơ sở đạt, Sở Giáo dục và đào tạo cấp Giấy phép trung tâm ngoại ngữ.

Thời gian thực hiện dự kiến từ 4-6 tuần. Thông thường hồ sơ bạn chuẩn bị sẽ phải sửa chữa, điều chỉnh nhiều lần.

Một số lưu ý khi tiến hành thủ tục xin giấy phép trung tâm ngoại ngữ

Tất cả các giấy tờ cá nhân, trụ sở khi nộp cho Sở Giáo dục và đào tạo phải là Bản sao chứng thực theo quy định.

Đối với giáo viên là người bản ngữ, người nước ngoài, bằng cấp, chứng chỉ phải được công chứng, hợp pháp hoá lãnh sự và dịch công chứng sang tiếng Việt.

Các trường hợp Trung tâm ngoại ngữ được sở hữu bởi Công ty có vốn đầu tư nước ngoài thì sẽ áp dụng các điều kiện và thủ tục xin giấy phép trung tâm ngoại ngữ tại Nghị định 86/2018/NĐ-CP.

Các trường hợp xin Giấy phép trung tâm ngoại ngữ tại các tỉnh (trừ Hà Nội) phải thực hiện qua 3 bước: Đăng ký thành lập Trung tâm ngoại ngữ, Công nhận Giám đốc Trung tâm, Cho phép hoạt động giáo dục.

Số lượng Giáo viên, Cơ sở vật chất của Trung tâm đều dựa trên quy mô học viên dự kiến. Vì vậy, bạn cần tính toán để chuẩn bị Đề án xin giấy phép trung tâm ngoại ngữ cho phù hợp.

Trên đây là nội dung tư vấn của Legal Art về việc xin giấy phép Trung tâm ngoại ngữ. Hi vọng có thể giúp bạn có được cái nhìn tổng quan về việc đăng ký hoạt động ngành nghề này. Nếu có nhu cầu sử dụng Dịch vụ, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:

 • Điện thoại: 024.668.99.456
 • Hotline: 0934554622 – Luật sư Tú
 • Email: tupham@legalart.vn

 

Các dịch vụ của chúng tôi