Hình thức tăng vốn Điều lệ công ty tnhh mtv. Trong quá trình hoạt động, có rất nhiều trường hợp công ty phải bổ sung thêm vốn. Tăng vốn điều lệ là cách để ghi nhận số vốn tăng thêm trong Đăng ký doanh nghiệp. Các loại hình công ty khác nhau có hình thức tăng vốn khác nhau. Hình thức tăng vốn Điều lệ công ty tnhh mtv được Luật doanh nghiệp quy định như sau:

1, Các trường hợp Công ty TNHH mtv thay đổi vốn Điều lệ

Điều 87 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định:

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thay đổi vốn điều lệ trong các trường hợp sau đây:

a) Hoàn trả một phần vốn góp trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho chủ sở hữu;

b) Vốn điều lệ không được chủ sở hữu thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Điều 74 của Luật này.

c) Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tăng vốn điều lệ bằng việc chủ sở hữu công ty đầu tư thêm hoặc huy động thêm vốn góp của người khác. Chủ sở hữu quyết định hình thức tăng và mức tăng vốn điều lệ.

2, Hình thức tăng vốn Điều lệ công ty TNHH MTV

Theo quy định tại Điều 87 Luật doanh nghiệp 2014, Công ty TNHH MTV có hai hình thức tăng vốn

  • Chủ sở hữu Công ty đầu tư thêm vốn để Tăng vốn điều lệ;
  • Huy động vốn từ các cá nhân tổ chức khác.

Đối với từng hình thức tăng vốn của Công ty TNHH MTV, bạn cần thực hiện các thủ tục khác nhau. 

3, Thủ tục Tăng vốn điều lệ

  • Trường hợp Tăng vốn điều lệ theo hình thức: Chủ sở hữu Công ty đầu tư thêm vốn. Công ty tiến hành thủ tục Tăng vốn Điều lệ tại Sở KHĐT. 
  • Trường hợp huy động vốn từ các cá nhân, tổ chức khác. Trường hợp này, bạn cần thực hiện thủ tục Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Bạn có thể lựa chọn chuyển đổi thành: Công ty TNHH 2 thành viên trở lên hoặc Công ty Cổ phần. Riêng đối với Công ty cổ phần, bạn cần có tối thiểu 3 cổ đông trở lên. 
  • Bạn có thể Truy cập Website: dangkykinhdoanh.gov.vn để thực hiện trực tuyến.

Trên đây là một số thông tin cơ bản về Hình thức tăng vốn điều lệ Công ty TNHH MTV. Mọi vướng mắc hoặc yêu cầu tư vấn, bạn có thể Liên hệ với chúng tôi theo các cách:

  • Công ty TNHH Legal Art
  • Add: Tầng 8, tòa nhà Sannam, số 78 Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
  • Liên hệ Hotline: 0934554622
  • Gửi Email yêu cầu tư vấn: info@legalart.vn

 

 

Leave a Reply