Hướng dẫn kê khai và nộp Lệ phí Môn bài năm 2022

Thuế môn bài (lệ phí môn bài) là 1 loại thuế trực thu và được xác định mức đóng trên số vốn đăng ký (vốn điều lệ) của doanh nghiệp khi đăng ký kinh doanh. Tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ phải nộp lệ phí môn bài chậm nhất vào 30/01 hằng năm. LA Law hướng dẫn Quý doanh nghiệp kê khai và nộp Lệ phí môn bài năm 2022.

Một số lưu ý khi kê khai và nộp lệ phí môn bài năm 2022 qua mạng

✅ Doanh Nghiệp mới thành lập năm 2021 nhưng CHƯA LẬP TỜ KHAI LỆ PHÍ MÔN BÀI CHÚ Ý:
???? LẬP & NỘP TỜ KHAI LỆ PHÍ MÔN BÀI 2022 TRƯỚC NGÀY 30/01/2022.

✅ Doanh nghiệp tăng vốn điều lệ trong năm 2021:
???? LẬP & NỘP TỜ KHAI LỆ PHÍ MÔN BÀI 2022 TRƯỚC NGÀY 30/01/2022.

✅ Doanh nghiệp thành lập mới trong năm 2022:  MIỄN LỆ PHÍ MÔN BÀI 2022.

✅ DOANH NGHIỆP có điều chỉnh giảm cửa hàng, địa điểm kinh doanh, văn phòng giao dịch… trong năm 2021 thì phải thực hiện kê khai lại tờ khai lệ phí Môn bài năm 2022.

CHÚ Ý:

 • Mẫu tờ khai lệ phí môn bài năm 2022 là mẫu 01/LPMB theo TT80/2021 Hiện tại mẫu 01/LPMB theo TT80/2021 chưa được cập Nhật trên HTKK và trang thuedientu. Nên kế toán có 02 cách xử lý trong TH này: -TH01: ĐỢI HTKK cập Nhật mẫu trên hệ thống để lập và kê khai trực tuyến -TH02: Lập BẢN CỨNG mang nộp cho bộ phận 1 cửa.
 • Các DN đã thành lập từ các năm trước đã nộp tờ khai lệ phí môn bài, nếu không có thay đổi gì về vốn điều lệ hoặc thêm mới chi nhánh, địa điểm kinh doanh thì KHÔNG cần phải nộp thêm tờ khai LPMB cho 2022 mà chỉ cần NỘP TIỀN LỆ PHÍ MÔN BÀI 2022 CHẬM NHẤT là ngày 30/01/2022.

Quy định về khai, nộp lệ phí môn bài 2022

Kê khai Lệ phí Môn bài

Theo Khoản 5 Điều 1 Thông tư 65/2020/TT-BTC hướng dẫn và sửa đổi Điều 5 Nghị định 139/2016/NĐ-CP, khai lệ phí môn bài được thực hiện như sau:

“Việc khai, nộp lệ phí môn bài được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài, Nghị định số 22/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài và pháp luật về quản lý thuế.”

+ Khai lệ phí môn bài một lần khi người nộp lệ phí mới ra hoạt động kinh doanh, chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh;

+ Trường hợp người nộp lệ phí mới thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải khai lệ phí môn bài trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đăng ký thuế.

 • Hồ sơ khai lệ phí môn bài là Tờ khai lệ phí môn bài theo mẫu 01/LPMB theo TT80/2021.
 • Nơi tiếp nhận Hồ sơ khai Lệ phí Môn bài năm 2022: Người nộp lệ phí môn bài nộp Hồ sơ khai lệ phí môn bài cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

+ Trường hợp người nộp lệ phí có đơn vị phụ thuộc kinh doanh ở cùng địa phương cấp tỉnh thì người nộp lệ phí thực hiện nộp Hồ sơ khai lệ phí môn bài của các đơn vị phụ thuộc đó cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của người nộp lệ phí;

+ Trường hợp người nộp lệ phí có đơn vị phụ thuộc kinh doanh ở khác địa phương cấp tỉnh nơi người nộp lệ phí có trụ sở chính thì đơn vị phụ thuộc thực hiện nộp Hồ sơ khai lệ phí môn bài của đơn vị phụ thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị phụ thuộc.

Thời hạn nộp Lệ phí Môn bài

Thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/01 hàng năm. Trường hợp người nộp lệ phí mới ra hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc mới thành lập cơ sở sản xuất kinh doanh thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai lệ phí.

Lệ phí môn bài thu được phải nộp 100% vào ngân sách nhà nước.

Lệ phí môn bài
Lệ phí môn bài

Bậc Lệ phí môn bài đối với doanh nghiệp năm 2022 (Mức đóng lệ phí Môn bài)

Vốn Điều lệ hoặc Vốn đầu tư Mức thuế Môn bài cả năm Bậc Mã tiểu mục
Trên 10 tỉ đồng 3.000.000 đồng / 01 năm Bậc 1 2862
Dưới 10 tỉ đồng 2.000.000 đồng / 01 năm Bậc 2 2863
Chi nhánh, Văn phòng đại diện, Địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác 1.000.000 đồng / 01 năm Bậc 3 2864

Mức thu lệ phí Môn bài đối với tổ chức Hướng dẫn trên căn cứ vào Vốn điều lệ ghi trong Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp.

Tổ chức áp dụng bậc 1 và bậc 2 nêu trên có thay đổi vốn điều lệ thì căn cứ để xác định mức thu Lệ phí môn bài là vốn Điều lệ hoặc vốn đầu tư của năm trước liền kề năm tính lệ phí Môn bài

Mức lệ phí Môn bài đối với cá nhân, Hộ gia đình năm 2022

Doanh thu bình quân năm Mức thuế Môn bài cả năm Bậc Mã tiểu mục
Doanh thu trên 500 triệu đồng / 01 năm 1.000.000 đồng / 01 năm Bậc 1 2862
Doanh thu từ 300 đến 500 triệu đồng / 01 năm 500.000 đồng / 01 năm Bậc 2 2863
Doanh thu trên 100 đến 300 triệu đồng / 01 năm 300.000 đồng / 01 năm Bậc 3 2864

Doanh thu để làm căn cứ xác định mức thu lệ phí môn bài đối với cá nhân, Hộ kinh doanh là tổng doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.

Cá nhân, Hộ kinh doanh…có thay đổi doanh thu thì căn cứ các định mức thu lệ phí Môn bài là Doanh thu tính thuế Thu nhập  cá nhân của năm trước liền kề năm tính lệ phí Môn bài.

Các đối tượng phải kê khai và nộp lệ phí Môn bài

 1. Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.
 2. Tổ chức được thành lập theo Luật hợp tác xã.
 3. Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.
 4. Tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân.
 5. Tổ chức khác hoạt động sản xuất, kinh doanh.
 6. Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của các tổ chức.
 7. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Các đối tượng được miễn, giảm Lệ phí Môn bài năm 2022

Theo quy định tại điểm c Điều 1 Nghị định số 22/2020/NĐ-CP, đối tượng được miễn Lệ phí Môn bài năm 2022 đã được mở rộng. Ngoài các đối tượng đã được quy định tại Nghị định 139, một số đối tượng mới đã được quy định tại Nghị định 22/2020.

Các đối tượng được Miễn, giảm Lệ phí Môn bài theo Nghị định 139 bao gồm:

 1. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống.
 2. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh không thường xuyên; không có địa điểm cố định theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.
 3. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất muối.
 4. Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá.
 5. Điểm bưu điện văn hóa xã; cơ quan báo chí (báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử).
 6. Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã hoạt động dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp.
 7. Quỹ tín dụng nhân dân xã; hợp tác xã chuyên kinh doanh dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp; chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã và của doanh nghiệp tư nhân kinh doanh tại địa bàn miền núi. Địa bàn miền núi được xác định theo quy định của Ủy ban Dân tộc.

Các đối tượng được Miễn Lệ phí Môn bài bổ sung theo Nghị định 22/2020/NĐ-CP:

 1. Tổ chức thành lập mi (được cấp mã số thuế mới, mã số doanh nghiệp mới).
 2. Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân lần đầu ra hoạt động sản xuất, kinh doanh.
 3. Trong thời gian miễn lệ phí môn bài, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời gian tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân được miễn lệ phí môn bài.

Một số lưu ý khi kê khai và nộp Lệ phí Môn bài năm 2022

 1. Nếu người nộp thuế thành lập trong thời gian 6 tháng đầu năm thì mức thu lệ phí môn bài phải nộp là cả năm.
 2. Nếu người người nộp thuế thành lập trong thời gian 6 tháng cuối năm (từ 1/7 về cuối năm) thì phải nộp 50% mức cả năm.
 3. Nếu người nộp thuế sản xuất, kinh doanh nhưng không kê khai lệ phí môn bài thì phải nộp mức lệ phí môn bài cả năm, không phân biệt thời điểm phát hiện là của 6 tháng đầu hay 6 tháng cuối năm.
 4. Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân hộ gia đình đang sản xuất, kinh doanh và có thông báo gửi cơ quan thuế về việc tạm ngưng kinh doanh cả năm dương lịch thì không phải nộp lệ phí môn bài của năm tạm ngừng kinh doanh. Trường hợp tạm ngừng kinh doanh không trọn cả năm dương lịch thì vẫn phải nộp mức lệ phí môn bài cả năm.

Hướng dẫn kê khai và nộp lệ phí môn bài năm 2022 qua mạng

Bước 1: Đăng ký tờ khai lệ phí môn bài 01/MBAI

– Truy cập vào website của Tổng cục thuế theo địa chỉ thuedientu.gov.vn

Đăng nhập vào tài khoản Doanh nghiệp, chọn mục “Tài khoản”.

 Bước 2: Chọn mục “Đăng ký tờ khai” (nếu chưa đăng ký)
Tìm chọn “01/MBAI – Tờ khai lệ phí môn bài”, chọn tích vào ô vuông bên cạnh. Chọn tờ khai lệ phí môn bài. Ấn tiếp tục để nhập các chỉ tiêu và Click chuột “Ký và nộp tờ khai” Tờ khai Lệ phí Môn bài

Bước 3: Sau khi nộp Tờ khai lệ phí môn bài thì người nộp lệ phí môn bài phải nộp tiền lệ phí môn bài. Tiền lệ phí môn bài được nộp theo 02 cách sau:

 • Nộp qua kho bạc nhà nước
 • Đăng ký và nộp qua mạng.

Trên đây là một số hướng dẫn cơ bản của LA Law về việc Kê khai và nộp Lệ phí Môn bài 2022. Nếu bạn cần sử dụng dịch vụ Thành lập Công ty hoặc Thay đổi Đăng ký doah nghiệp. Vui lòng liên hệ

 • Phone/Zalo: 0934.554.622 (Mr. Tú)
 • Email: info@legalart.vn

 

Các dịch vụ của chúng tôi