Hướng dẫn thủ tục cấp Giấy phép bưu chính nội tỉnh 2023

Giấy phép bưu chính nội tỉnh là giấy phép do Sở Thông tin và truyền thông cấp cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính trong phạm vi 1 tỉnh/thành phố đối với dịch vụ thư có địa chỉ người nhận dưới 2 kg.

Bài viết này được tham vấn bởi Luật sư Phạm Đình Tú – Phó Giám đốc công ty. Thông qua bài viết này bạn sẽ hiểu được sơ bộ về việc thực hiện thủ tục xin Giấy phép bưu chính nội tỉnh cho doanh nghiệp của mình.

Khi nào bạn cần xin Giấy phép bưu chính nội tỉnh?

Khoản 1 Điều 21 Luật bưu chính quy định:

1. Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ thư có địa chỉ nhận có khối lượng đơn chiếc đến 02 kilôgam (kg) phải có giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính (sau đây gọi là giấy phép bưu chính) do cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính cấp.

Đồng thời, Khoản 6 Điều 3 Luật bưu chính quy định:

6. Thư là thông tin trao đổi dưới dạng văn bản viết tay hoặc bản in, có địa chỉ nhận hoặc không có địa chỉ nhận, trừ ấn phẩm định kỳ, sách, báo, tạp chí.

Như vậy, khi bạn cung cấp dịch vụ chuyển Thư có khối lượng dưới 2 kg trong phạm vi một tỉnh/thành phố thì bạn cần xin Giấy phép bưu chính nội tỉnh.

Giấy phép bưu chính nội tỉnh do cơ quan nào cấp?

Giấy phép bưu chính nội tỉnh do Sở Thông tin và Truyền thông nơi doanh nghiệp của bạn đặt trụ sở thẩm định hồ sơ và cấp Giấy phép. Hiện nay, nhiều tỉnh, thành phố đã triển khai hệ thông Dịch vụ công trực tuyến, bạn có thể lựa chọn nộp hồ sơ trực tiếp hoặc trực tuyến đến Sở Thông tin và Truyền thông.

Điều kiện xin Giấy phép bưu chính nội tỉnh là gì?

Hiện này, Điều kiện về tài chính đối với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính đã được bãi bỏ theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Nghị định 25/2022/NĐ-CP. Theo đó, điều kiện về vốn pháp định (2 tỉ đổi với doanh nghiệp cung cấp Dịch vụ bưu chính nội tỉnh, liên tỉnh và 5 tỉ đối với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính quốc tế) không còn nữa.

Để có thể được cấp Giấy phép bưu chính nội tỉnh, doanh nghiệp của bạn cần đáp ứng các điều kiện sau:

 • Có đăng ký ngành nghề Bưu chính.
 • Có phương án kinh doanh khả thi phù hợp với quy định về giá cước, chất lượng dịch vụ bưu chính.
 • Có biện pháp đảm bảo an ninh thông tin và an toàn đối với con người, bưu gửi, mạng bưu chính.

Hồ sơ xin cấp Giấy phép bưu chính nội tỉnh bao gồm những tài liệu nào?

Bạn chuẩn bị một (01) bộ hồ sơ đầy đủ theo hướng dẫn sau để thực hiện xin Giấy phép bưu chính nội tỉnh:

 • Giấy đề nghị cấp giấy phép bưu chính;
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Điều lệ của doanh nghiệp;
 • Phương án kinh doanh Dịch vụ bưu chính;
 • Mẫu hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;
 • Mẫu biểu trưng, nhãn hiệu, ký hiệu đặc thù hoặc các yếu tố thuộc hệ thống nhận diện của doanh nghiệp được thể hiện trên bưu gửi (nếu có);
 • Bảng giá cước dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;
 • Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ bưu chính công bố áp dụng phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;
 • Quy định về mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp phát sinh thiệt hại, quy trình giải quyết khiếu nại của khách hàng, thời hạn giải quyết khiếu nại phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;
 • Thỏa thuận với doanh nghiệp khác, đối tác nước ngoài bằng tiếng Việt, đối với trường hợp hợp tác cung ứng một, một số hoặc tất cả các công đoạn của dịch vụ bưu chính đề nghị cấp phép.
Giấy phép bưu chính nội tỉnh
Đơn đề nghị cấp Giấy phép bưu chính nội tỉnh (Phụ lục I Nghị định 25/2022/NĐ-CP)

Phương án kinh doanh dịch vụ bưu chính cần có những nội dung nào?

Đây là thành phần hồ sơ tương đối phức tạp khi tiến hành xin Giấy phép bưu chính nội tỉnh. Ngoài Giấy đề nghị cấp Giấy phép bưu chính là có biểu mẫu được quy định tại Nghị định 47/2017/NĐ-CP và Nghị định 25/2022/NĐ-CP thì các văn bản khác không có biểu mẫu.

Nội dung cơ bản cần có đối với Phương án kinh doanh dịch vụ bưu chính bao gồm:

 • Thông tin về doanh nghiệp gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ e-mail của trụ sở giao dịch, văn phòng đại diện, chi nhánh, địa điểm kinh doanh, website của doanh nghiệp (nếu có) và các thông tin liên quan khác.
 • Địa bàn dự kiến cung ứng dịch vụ.
 • Hệ thống và phương thức quản lý, điều hành dịch vụ.
 • Quy trình cung ứng dịch vụ gồm quy trình chấp nhận, vận chuyển và phát.
 • Phương thức cung ứng dịch vụ do doanh nghiệp tự tổ chức hoặc hợp tác cung ứng dịch vụ với doanh nghiệp khác (trường hợp hợp tác với doanh nghiệp khác, doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép bưu chính phải trình bày chi tiết về phạm vi hợp tác, công tác phối hợp trong việc bảo đảm an toàn, an ninh, giải quyết khiếu nại và bồi thường thiệt hại cho người sử dụng dịch vụ).
 • Các biện pháp bảo đảm an toàn đối với con người, bưu gửi, mạng bưu chính và an ninh thông tin trong hoạt động bưu chính.

Trình tự thủ tục xin Giấy phép bưu chính nội tỉnh

Bạn nộp một (01) bộ hồ sơ như hướng dẫn tại mục trên đến Sở Thông tin và Truyền thông nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính thông qua hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến tại Dichvucong.gov.vn

Sở Thông tin và Truyền thông sẽ thẩm định hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ sẽ ban hành Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Thời hạn theo quy định là 20 ngày làm việc.

Sau khi Hồ sơ hợp lệ, bạn tiến hành nộp Lệ phí, Phí thẩm định để nhận Giấy phép bưu chính nội tỉnh.

Thời gian thực hiện thủ tục theo quy định là 20 ngày làm việc. Tuy nhiên, Hồ sơ xin Giấy phép bưu chính nội tỉnh là một hồ sơ tương đối phức tạp. Vì vậy, việc sửa đổi hồ sơ là điều không thể tránh khỏi. Thông thường, doanh nghiệp sẽ mất từ 2-3 tháng để hoàn thành thủ tục.

Một số câu hỏi về Giấy phép bưu chính nội tỉnh

Lệ phí xin Giấy phép bưu chính nội tỉnh là bao nhiêu?

Lệ phí thẩm định và cấp Giấy phép bưu chính nội tỉnh là: 10.750.000 VNĐ. Bạn nộp trực tiếp tại Sở Thông tin và Truyền thông hoặc nộp online theo hướng dẫn của từng cơ quan.

Thời hạn Giấy phép bưu chính nội tỉnh là bao lâu?

Thời hạn của Giấy phép bưu chính nội tỉnh là 10 năm. Sau khi hết thời hạn, bạn có thể tiến hành gia hạn tiếp 10 năm.

Nhận nhượng quyền hoặc Đại lý của Công ty bưu chính khác có phải xin Giấy phép không?

 • Trường hợp bạn làm đại lý hoặc nhận nhượng quyền thương mại của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính nước ngoài bạn cần làm thủ tục Thông báo hoạt động bưu chính.
 • Trường hợp bạn làm đại lý cho doanh nghiệp bưu chính trong nước thì không phải thực hiện các thủ tục liên quan đến Giấy phép bưu chính và Thông báo hoạt động bưu chính.
 • Trường hợp bạn nhận nhượng quyền thương mại của doanh nghiệp bưu chính trong nước thì bạn cần đáp ứng các điều kiện kinh doanh. Vì vậy, căn cứ vào phạm vi nhượng quyền (Nội tỉnh, liên tỉnh), loại hình cung ứng dịch vụ (Thư, gói, kiện) mà bạn cần làm Giấy phép bưu chính hoặc Văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính.

Trên đây là nội dung tư vấn của Legal Art về thủ tục xin Giấy phép bưu chính nội tỉnh. Bạn có thể tham khảo thêm các nội dung về Giấy phép bưu chính của chúng tôi để bắt các quy định của pháp luật về vấn đề này.

Legal Art

Các dịch vụ của chúng tôi