Người lao động Hàn Quốc kết hôn với người Việt Nam có phải xin Giấy phép lao động không?

Tôi có chồng là người Hàn Quốc. Anh ấy cũng làm việc tại Công ty của tôi. Chồng tôi có phải xin Giấy phép lao động không? Thủ tục xin cấp Thẻ tạm trú cho chồng tôi như thế nào?

Người lao động nước ngoài kết hôn với người Việt Nam không thuộc diện xin Giấy phép lao động

Khoản 8 Điều 154 Bộ luật Lao động và Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP quy định:

Điều 154. Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam không thuộc diện cấp giấy phép lao động

 1. Là chủ sở hữu hoặc thành viên góp vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn có giá trị góp vốn theo quy định của Chính phủ.

 2. Là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần có giá trị góp vốn theo quy định của Chính phủ.

 3. Là Trưởng văn phòng đại diện, dự án hoặc chịu trách nhiệm chính về hoạt động của tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.

 4. Vào Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng để thực hiện chào bán dịch vụ.

 5. Vào Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng để xử lý sự cố, tình huống kỹ thuật, công nghệ phức tạp nảy sinh làm ảnh hưởng hoặc có nguy cơ ảnh hưởng tới sản xuất, kinh doanh mà các chuyên gia Việt Nam và các chuyên gia nước ngoài hiện đang ở Việt Nam không xử lý được.

 6. Là luật sư nước ngoài đã được cấp Giấy phép hành nghề luật sư tại Việt Nam theo quy định của Luật Luật sư.

 7. Trường hợp theo quy định của điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

 8. Người nước ngoài kết hôn với người Việt Nam và sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam.

 9. Trường hợp khác theo quy định của Chính phủ.

Như vậy, Người nước ngoài lấy vợ là người Việt Nam không thuộc diện cấp Giấy phép lao động. Tuy nhiên Công ty bạn vẫn phải thực hiện các thủ tục liên quan đến Người lao động nước ngoài.

Thủ tục để Người nước ngoài có vợ là người Việt Nam được phép làm việc

Công ty của bạn sẽ phải thực hiện hai thủ tục sau:

 • Đăng ký nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội hoặc Ban quản lý các khu công nghiệp (Trường hợp công ty của bạn có trụ sở đặt tại Khu công nghiệp)
 • Báo cáo về việc sử dụng lao động nước ngoài không thuộc diện cấp Giấy phép lao động tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội hoặc Ban quản lý các khu công nghiệp (Trường hợp công ty của bạn có trụ sở đặt tại Khu công nghiệp).

Thủ tục cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài có visa TT đã kết hôn với người Việt Nam thực hiện ra sao?

Về thủ tục cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài thực hiện theo quy định tại Điều 37 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2014 được sửa đổi bởi điểm a, điểm b khoản 15 Điều 1 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi 2019 như sau:

“Điều 37. Thủ tục cấp thẻ tạm trú

1. Hồ sơ đề nghị cấp thẻ tạm trú bao gồm:

a) Văn bản đề nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân làm thủ tục mời, bảo lãnh;

b) Tờ khai đề nghị cấp thẻ tạm trú có dán ảnh;

c) Hộ chiếu;

d) Giấy tờ chứng minh thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 36 của Luật này.

2. Giải quyết cấp thẻ tạm trú như sau:

a) Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc cơ quan khác được ủy quyền của nước ngoài tại Việt Nam gửi hồ sơ đề nghị cấp thẻ tạm trú ký hiệu NG3 tại cơ quan có thẩm quyền của Bộ Ngoại giao;

b) Cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh trực tiếp nộp hồ sơ đề nghị cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 36 của Luật này tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh nơi cơ quan, tổ chức mời, bảo lãnh đặt trụ sở hoặc nơi cá nhân mời, bảo lãnh cư trú;

c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan quản lý xuất nhập cảnh hoặc cơ quan có thẩm quyền của Bộ Ngoại giao xem xét cấp thẻ tạm trú.”

Trên đây là nội dung tư vấn của LA Law. Nếu có câu hỏi hoặc yêu cầu sử dụng Dịch vụ xin cấp Giấy phép lao động của LA Law, vui lòng liên hệ:

 • Hotline / Zalo: 0934554622
 • Email: tupham@legalart.vn
 • Office: Số 15 Khu chung cư Đường sắt, ngõ 216 Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội
Các dịch vụ của chúng tôi