Người lao động nước ngoài làm việc cho 2 công ty thì xử lý thế nào?

Công ty tôi là Công ty 100% vốn Hàn Quốc. Chúng tôi đang dự định tuyển dụng 1 kỹ sư máy người Trung Quốc. Tuy nhiên, Người lao động này hiện đang làm tại một công ty khác cũng ở vị trí kỹ sư máy. Vậy Người lao động này có được phép làm việc tại Công ty tôi hay không và có phải xin thêm Giấy phép lao động nữa không?

Người lao động nước ngoài có thể làm việc cùng lúc tại nhiều công ty

Căn cứ tại Điều 19 Bộ luật Lao động 2019 quy định:

“Điều 19. Giao kết nhiều hợp đồng lao động

1. Người lao động có thể giao kết nhiều hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động nhưng phải bảo đảm thực hiện đầy đủ các nội dung đã giao kết.

2. Người lao động đồng thời giao kết nhiều hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động thì việc tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và an toàn, vệ sinh lao động.”

Như vậy, người lao động mà công ty bạn dự định tuyển hoàn toàn có quyền đồng thời ký kết hợp đồng lao động với hai công ty. Điều này hoàn toàn phụ thuộc vào sự thỏa thuận giữa Công ty bạn và người lao động cũng như với Công ty hiện tại của Lao động đó. Nếu họ đảm bảo việc hoàn thành nghĩa vụ của mình cho cả hai công ty và Công ty bạn chấp nhận điều đó.

Người lao động nước ngoài làm việc tại 2 công ty có phải xin 2 Giấy phép lao động không?

Khoản 9 Điều 9 Nghị định 152/2020/NĐ-CP quy định như sau:

“9. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động đối với một số trường hợp đặc biệt:

a) Đối với người lao động nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động, đang còn hiệu lực mà có nhu cầu làm việc cho người sử dụng lao động khác ở cùng vị trí công việc và cùng chức danh công việc ghi trong giấy phép lao động thì hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động mới gồm: giấy xác nhận của người sử dụng lao động trước đó về việc người lao động hiện đang làm việc, các giấy tờ quy định tại khoản 1, 5, 6, 7, 8 Điều này và bản sao có chứng thực giấy phép lao động đã được cấp;

b) Đối với người lao động nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động và đang còn hiệu lực mà thay đổi vị trí công việc hoặc chức danh công việc hoặc hình thức làm việc ghi trong giấy phép lao động theo quy định của pháp luật nhưng không thay đổi người sử dụng lao động thì hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động mới gồm các giấy tờ quy định tại khoản 1, 4, 5, 6, 7 và 8 Điều này và giấy phép lao động hoặc bản sao có chứng thực giấy phép lao động đã được cấp.”

Như vậy, nếu Công ty bạn tiến hành tuyển dụng Lao động nói trên, Công ty bạn vẫn phải xin Giấy phép lao động cho người lao động theo quy định.

Liên hệ Luật sư tư vấn ngay
Liên hệ Luật sư tư vấn ngay

Trên đây là tư vấn của LA Law về trường hợp Người lao động nước ngoài làm việc tại hai công ty. Nếu có câu hỏi hoặc yêu cầu sử dụng Dịch vụ xin Giấy phép lao động của LA Law, vui lòng liên hệ:

  • Holine: 034554622 – Luật sư Tú
  • Email: tupham@legalart.vn
  • Office: Số 15 Khu Chung cư Đường sắt Ngõ 216 Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội.
Các dịch vụ của chúng tôi