Tag Archives: giấy phép cho thuê lại lao động

Quy định về Giấy phép cho thuê lại lao động mới nhất 2022

giấy phép cho thuê lại lao động

Giấy phép cho thuê lại lao động là giấy phép do cơ quan có thẩm quyền cấp cho các doanh nghiệp cho thuê lại lao động. Theo đó, người lao động giao kết hợp đồng lao động với một người sử dụng lao động là doanh nghiệp cho thuê lại lao động, sau đó người […]