Tag Archives: giấy phép dịch vụ việc làm

Quy định về Giấy phép cho thuê lại lao động mới nhất 2022

giấy phép cho thuê lại lao động

Giấy phép cho thuê lại lao động là giấy phép do cơ quan có thẩm quyền cấp cho các doanh nghiệp cho thuê lại lao động. Theo đó, người lao động giao kết hợp đồng lao động với một người sử dụng lao động là doanh nghiệp cho thuê lại lao động, sau đó người […]

Giấy phép dịch vụ việc làm

Giấy phép dịch vụ việc làm

Hoạt động dịch vụ việc làm là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Để có thể bắt đầu hoạt động kinh doanh Dịch vụ việc làm bạn cần thực hiện xin giấy phép dịch vụ việc làm tại Sở lao động – thương binh và xã hội. Bài viết này chúng tôi sẽ tổng […]