Tag Archives: thay đổi nhà đầu tư

Cần làm gì khi Thay đổi nhà đầu tư? Thủ tục thế nào?

Thay đổi Nhà đầu tư

Công ty bạn đang thực hiện thay đổi nhà đầu tư do chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng dự án? Hoặc chủ đầu tư của dự án thay đổi các thông tin như Tên công ty, địa chỉ, email. số điện thoại, người đại diện…LA Law sẽ hướng dẫn bạn thực hiện thủ tục Thay đổi […]