Tag Archives: trung tâm ngoại ngữ

Dịch vụ thành lập trung tâm ngoại ngữ

Giấy phép Thành lập Trung tâm ngoại ngữ

Bạn đang muốn thành lập trung tâm đào tạo tiếng Anh, tiếng Nhật, Hàn hoặc ngôn ngữ khác? Bạn đang loay hoay nghiên cứu quy định của pháp luật về việc thành lập Trung tâm? Bạn không biết điều kiện hoạt động và tài liệu cần chuẩn bị để đăng ký? Mọi vấn đề sẽ […]