Tag Archives: văn phòng đại diện

Trưởng Văn phòng đại diện công ty nước ngoài

Trưởng Văn phòng đại diện công ty nước ngoài là người đứng đầu Văn phòng đại diện. Đây là người điều hành mọi hoạt động của Văn phòng đại diện. Thực hiện các công việc dựa trên sự ủy quyền của Thương nhân nước ngoài. Trưởng Văn phòng đại diện cần lưu ý những vấn […]

Hồ sơ thành lập Văn phòng đại diện nước ngoài

Hồ sơ thành lập Văn phòng đại diện nước ngoài được quy định tại Nghị định 07/2016/NĐ-CP ngày 26/1/2016. Tuy nhiên, đây mới chỉ là Hồ sơ xin cấp Giấy phép hoạt động. Để hoàn tất thủ tục thành lập Văn phòng đại diện công ty nước ngoài. Bạn cần thực hiện thủ tục với […]

03 Chức năng của văn phòng đại diện công ty nước ngoài

Chức năng của Văn phòng đại diện

Chức năng của Văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam là tìm hiểu thị trường, xúc tiến cơ hội đầu tư, kinh doanh. Với mục tiêu là có hiện diện thương mại tại Việt Nam. Văn phòng đại diện thường được lựa chọn vào giai đoạn trước khi đầu tư. Bài […]

Thành lập Văn phòng đại diện Công ty nước ngoài

Thành lập Văn phòng đại diện Công ty nước ngoài

Xu thế hội nhập hiện nay khiến nhiều Công ty nước ngoài muốn đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Thành lập Văn phòng đại diện công ty nước ngoài là một giải pháp. Mục đích là nghiên cứu thị trường và xúc tiến cơ hội đầu tư. Tuy nhiên, các doanh nghiệp nước ngoài […]