Thành lập Chi nhánh công ty nước ngoài

Thành lập Chi nhánh Công ty nước ngoài là việc đăng ký hoạt động và hiện diện thương mại của Thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. Đây là một lựa chọn cho các nhà đầu tư nước ngoài khi mới tham gia thị trường. Sau đây LA Law sẽ tổng hợp các quy định của pháp luật Việt Nam về vấn đề này. Nếu bạn cần đơn vị tư vấn chuyên nghiệp về Thành lập Chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam thì LA Law là lựa chọn tốt nhất.

Dịch vụ thành lập Chi nhánh công ty nước ngoài của LA Law

Tư vấn miễn phí

 • Điều kiện đăng ký thành lập Chi nhánh Công ty nước ngoài tại Việt Nam.
 • Các giấy tờ và thông tin cần chuẩn bị khi đăng ký thành lập
 • Tư vấn về thuế, Bảo hiểm sau khi Chi nhánh được thành lập.

Chuẩn bị Hồ sơ cần thiết khi đăng ký Thành lập Chi nhánh công ty nước ngoài

 • Tất cả các biểu mẫu cần thiết sẽ được chúng tôi chuẩn bị.
 • Các Biểu mẫu sẽ được dịch Song ngữ để thuận tiện cho việc ký hồ sơ. Bạn sẽ không mất thêm chi phí Dịch Biểu mẫu này.

Trực tiếp nộp Hồ sơ Thành lập Chi nhánh công ty nước ngoài

 • Chúng tôi sẽ đại diện nộp Hồ sơ cần thiết đến cơ quan có thẩm quyền.
 • Luôn theo dõi sát tiến độ thực hiện, các vấn đề phát sinh .
 • Trực tiếp nhận kết quả và bàn giao đầy đủ cho bạn.

Hồ sơ bạn cần chuẩn bị

 • Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài
 • Bản sao báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc văn bản xác nhận tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc tài chính trong năm tài chính gần nhất hoặc giấy tờ có giá trị tương đương do cơ quan tổ chức có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập cấp hoặc xác nhận, chứng minh sự tồn tại và hoạt động của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất
 • Bản sao hộ chiếu (nếu là người nước ngoài) của người đứng đầu Văn phòng. Bản sao hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân (nếu là người Việt Nam).
 • Bản sao Hợp đồng thuê trụ sở của Văn phòng.
 • Bản sao tài liệu về địa điểm dự kiến đặt trụ sở mới của Văn phòng đại diện

Lưu ý: Các giấy tờ tiếng nước ngoài cần được cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam tại nước ngoài chứng nhận hoặc hợp pháp hóa lãnh sự, dịch ra Tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Thành lập Chi nhánh Công ty nước ngoài
Thành lập Chi nhánh Công ty nước ngoài

Điều kiện thành lập Chi nhánh công ty nước ngoài

Thương nhân nước ngoài được cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh khi đáp ứng các điều kiện sau:

 1. Thương nhân nước ngoài được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc được pháp luật các quốc gia, vùng lãnh thổ này công nhận;
 2. Thương nhân nước ngoài đã hoạt động ít nhất 05 năm, kể từ ngày được thành lập hoặc đăng ký;
 3. Trong trường hợp Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài có quy định thời hạn hoạt động thì thời hạn đó phải còn ít nhất là 01 năm tính từ ngày nộp hồ sơ;
 4. Nội dung hoạt động của Chi nhánh công ty nước ngoài phải phù hợp với cam kết mở cửa thị trường của Việt Nam trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và phù hợp với ngành nghề kinh doanh của thương nhân nước ngoài;
 5. Trường hợp nội dung hoạt động của Chi nhánh không phù hợp với cam kết của Việt Nam hoặc thương nhân nước ngoài không thuộc quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, việc thành lập Chi nhánh phải được sự chấp thuận của Bộ trưởng Bộ quản lý chuyên ngành.

Thủ tục thành lập Chi nhánh công ty nước ngoài

Bước 1: Cấp Giấy phép hoạt động của Chi nhánh

 • Cơ quan cấp: Vụ Kế hoạch  – Bộ Công thương. Công ty nước ngoài nộp Hồ sơ xin cấp Giấy phép hoạt động của chi nhánh tại Vụ kế hoạch – Bộ công thương. Bạn có thể nộp trực tiếp hoặc nộp trực tuyến tại Cổng dịch vụ công quốc gia: dichvucong.gov.vn
 • Thời gian thực hiện: 10 ngày làm việc

Bước 2: Đăng ký Mã số thuế cho Chi nhánh công ty nước ngoài

 • Cơ quan thực hiện Cục thuế tỉnh / thành phố nơi Chi nhánh đặt trụ sở.
 • .Thời gian thực hiện: 05 ngày làm việc

Bước 3: Khắc dấu cho Chi nhánh

 • Cơ quan thực hiện: Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
 • Thời gian thực hiện: 05 ngày làm việc

Hồ sơ thành lập Chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh;
 • Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài;
 • Văn bản của thương nhân nước ngoài cử/bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh;
 • Bản sao báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc văn bản xác nhận tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc tài chính trong năm tài chính gần nhất hoặc giấy tờ có giá trị tương đương do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập cấp hoặc xác nhận, chứng minh sự tồn tại và hoạt động của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất;
 • Bản sao Điều lệ hoạt động của Chi nhánh;
 • Bản sao hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (nếu là người Việt Nam). Hoặc bản sao hộ chiếu (nếu là người nước ngoài) của người đứng đầu Chi nhánh;
 • Tài liệu về địa điểm dự kiến đặt trụ sở Chi nhánh bao gồm. Bản sao Hợp đồng thuê trụ sở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Lưu ý:

 • Hồ sơ do Công ty nước ngoài ký, đóng dấu.
 • Các tài liệu bằng tiếng nước ngoài cần được Dịch công chứng và Hợp pháp hóa lãnh sự.

Các trường hợp không cấp Giấy phép hoạt động Chi nhánh cho công ty nước ngoài

 • Không đáp ứng một trong những điều kiện quy định tại Điều 7 đối với trường hợp đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện hoặc không đáp ứng một trong những điều kiện quy định tại Điều 8 đối với trường hợp đề nghị cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh.
 • Thương nhân nước ngoài đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh trong thời gian 02 năm, kể từ ngày bị thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh tại Việt Nam theo quy định tại Điều 44 Nghị định này.
 • Việc thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh bị hạn chế theo quy định của pháp luật vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội và sức khỏe cộng đồng.

Chế độ báo cáo hoạt động Chi nhánh công ty nước ngoài

Sau khi hoàn thành thủ tục thành lập Chi nhánh Công ty nước ngoài và đi vào hoạt động. Bạn cần thực hiện một số công việc sau:

 • Trước ngày 30 tháng 01 hàng năm, Chi nhánh có trách nhiệm gửi báo cáo theo mẫu của Bộ Công Thương về hoạt động của mình trong năm trước đó qua đường bưu điện tới Cơ quan cấp Giấy phép.
 • Chi nhánh có nghĩa vụ báo cáo, cung cấp tài liệu hoặc giải trình những vấn đề có liên quan đến hoạt động của mình theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Quy định về người đứng đầu Chi nhánh công ty nước ngoài

Người đứng đầu Chi nhánh phải chịu trách nhiệm trước thương nhân nước ngoài về hoạt động của mình và của Chi nhánh trong phạm vi được thương nhân nước ngoài ủy quyền.

Người đứng đầu Chi nhánh công ty nước ngoài không được kiêm nhiệm các chức vụ sau:

 • Người đứng đầu Văn phòng đại diện của một thương nhân nước ngoài khác;
 • Người đứng đầu Văn phòng đại diện của cùng một thương nhân nước ngoài;
 • Người đại diện theo pháp luật của tổ chức kinh tế được thành lập theo quy định pháp luật Việt Nam.

Các công việc cần thực hiện sau khi thành lập Chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam

 • Mở tài khoản ngân hàng cho Chi nhánh. Tài khoản ngân hàng chỉ thực hiện tiếp nhận tiền lương, các chi phí hoạt động khác của Chi nhánh.
 • Gửi báo cáo hoạt động đến Bộ Công thương theo quy định.
 • Thực hiện đúng các chuẩn mực kế toán theo quy định;
 • Ký hợp đồng lao động và xin cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Chi nhánh (nếu có);
 • Thực hiện báo cáo, quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho Trường Chi nhánh và lao động của Văn phòng;

Khi sử dụng Dịch vụ thành lập Chi nhánh Công ty nước ngoài của LA Law bạn sẽ được chúng tôi tư vấn và thực hiện tất cả các công việc nói trên.

Tham khảo thêm một số Dịch vụ về hoạt động đầu tư nước ngoài khác của LA Law Tại đây.

Liên hệ Luật sư tư vấn ngay
Liên hệ Luật sư tư vấn ngay

Liên hệ ngay với LA Law để được tư vấn

 • Công ty TNHH Legal Art
 • Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà Sannam, Số 78 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội.
 • Văn phòng: CT2 DN2 Khu đô thị Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội
 • Phone/Zalo: 0934554622
 • Email: info@legalart.vn

 

Các dịch vụ của chúng tôi