Xu thế hội nhập hiện nay khiến nhiều Công ty nước ngoài muốn đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Thành lập Văn phòng đại diện công ty nước ngoài là một giải pháp. Mục đích là nghiên cứu thị trường và xúc tiến cơ hội đầu tư. Tuy nhiên, các doanh nghiệp nước ngoài gặp khó khăn trong việc tiếp cận các vấn đề pháp lý tại Việt Nam.

Thủ tục hành chính tại Việt Nam đã có những cải cách. Tuy vậy, việc có quá nhiều văn bản pháp luật, quy trình thực hiện khiến việc này tốn thời gian và công sức. Hơn nữa, thực tế áp dụng có một số điểm khác so với quy định của pháp luật. Một người không am hiểu pháp luật khó có thể thực hiện. Chúng tôi với 10 năm kinh nghiệm đã tư vấn hỗ trợ rất nhiều doanh nghiệp nước ngoài đăng ký Văn phòng đại diện tại Việt Nam.

Dịch vụ Đăng ký Thành lập Văn phòng đại diện Công ty nước ngoài của chúng tôi

Tư vấn miễn phí 

 • Điều kiện đăng ký thành lập Văn phòng đại diện Công ty nước ngoài tại Việt Nam.
 • Các giấy tờ và thông tin cần chuẩn bị khi đăng ký thành lập
 • Tư vấn về thuế, Bảo hiểm sau khi VPDD được thành lập.

Chuẩn bị Hồ sơ cần thiết

 • Tất cả các biểu mẫu cần thiết sẽ được chúng tôi chuẩn bị.
 • Các Biểu mẫu sẽ được dịch Song ngữ để thuận tiện cho việc ký hồ sơ. Bạn sẽ không mất thêm chi phí Dịch Biểu mẫu này.

Trực tiếp nộp Hồ sơ

 • Chúng tôi sẽ đại diện nộp Hồ sơ cần thiết đến cơ quan có thẩm quyền.
 • Luôn theo dõi sát tiến độ thực hiện, các vấn đề phát sinh .
 • Trực tiếp nhận kết quả và bàn giao đầy đủ cho bạn. 

Hồ sơ bạn cần chuẩn bị

(1)  Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài

(2) Văn bản của thương nhân nước ngoài cử/bổ nhiệm người đứng đầu.

(3) Bản sao báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc văn bản xác nhận tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc tài chính trong năm tài chính gần nhất hoặc giấy tờ có giá trị tương đương do cơ quan tổ chức có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập cấp hoặc xác nhận, chứng minh sự tồn tại và hoạt động của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất

(4) Bản sao hộ chiếu (nếu là người nước ngoài) của người đứng đầu Văn phòng. Bản sao hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân (nếu là người Việt Nam).

(5) Bản sao Hợp đồng thuê trụ sở của Văn phòng.

(6) Bản sao tài liệu về địa điểm dự kiến đặt trụ sở mới của Văn phòng đại diện

Lưu ý: Các giấy tờ tiếng nước ngoài cần được cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam tại nước ngoài chứng nhận hoặc hợp pháp hóa lãnh sự, dịch ra Tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam

Chi phí thành lập Văn phòng đại diện Công ty nước ngoài tại Việt Nam

 • Cấp Giấy phép hoạt động Văn phòng đại diện: $400.
 • Đăng ký Mã số thuế cho Văn phòng đại diện: $150.
 • Khắc dấu tròn Văn phòng đại diện và Nộp Báo cáo sau thành lập tới Sở Công Thương: $50.

Điều kiện thành lập Văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam

 • Công ty nước ngoài đã được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật của nước có tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc được pháp luật các quốc gia nước này công nhận;
 • Công ty nước ngoài đã hoạt động tại nước sở tại ít nhất 01 năm, kể từ ngày được thành lập hoặc đăng ký. Trong trường hợp Giấy đăng ký kinh doanh nước ngoài có quy định thời hạn hoạt động thì thời hạn giấy phép đó phải còn ít nhất là 01 năm tính từ ngày nộp hồ sơ tại Việt Nam.

Quy trình, thủ tục mở Văn phòng đại diện tại Việt Nam

Việc thành lập Văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam được thực hiện qua 03 bước:

Bước 1: Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện công ty nước ngoài:

 • Cơ quan cấp: Sở Công thương hoặc cơ quan chuyên ngành đối với một số lĩnh vực đặc thù. Tổng cục du lịch sẽ cấp Giấy phép hoạt động Văn phòng đại diện cho các công ty du lịch. Sở Giáo dục và đào tạo, Bộ giáo dục đào tạo sẽ cấp cho các Công ty hoạt động trọng lĩnh vực giáo dục.
 • Thời hạn hoàn thành: 10 ngày làm việc;

Bước 2: Khắc dấu tròn và đăng ký mẫu dấu của Văn phòng đại diện công ty nước ngoài

 • Cơ quan cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
 • Thời hạn hoàn thành: 05 ngày làm việc;

Bước 3: Đăng ký cấp Thông báo mã số thuế của Văn phòng đại diện công ty nước ngoài

 • Cơ quan cấp: Cục thuế tỉnh / thành phố nới đặt trụ sở Văn phòng đại diện.
 • Thời hạn hoàn thành: 05  ngày làm việc.

Hồ sơ thành lập Văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam

Hồ sơ bao gồm:

 • Đơn đề nghị thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam;
 • Bản hợp pháp hoá lãnh sự và dịch công chứng Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền nơi công ty nước ngoài thành lập xác nhận;
 • Văn bản bổ nhiệm người đứng đầu Văn phòng đại diện của công ty nước ngoài;
 • Bản dịch công chứng báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc văn bản xác nhận tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc tài chính trong năm tài chính gần nhất hoặc giấy tờ có giá trị tương đương do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập cấp hoặc xác nhận, chứng minh sự tồn tại và hoạt động của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất;
 • Bản dịch công chứng hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (nếu là người Việt Nam) hoặc bản sao hộ chiếu (nếu là người nước ngoài) của người đứng đầu Văn phòng đại diện;
 • Tài liệu về địa điểm dự kiến đặt trụ sở Văn phòng đại diện bao gồm:
  • Hợp đồng thuê văn phòng sao y chứng thực;
  • Bản công chứng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bên cho thuê (nếu thuê của doanh nghiệp cần cung cấp thêm Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có chức năng kinh doanh bất động sản);

Lưu ý: Toàn bộ hồ sơ cấp phép thành lập văn phòng đại diện do công ty mẹ ký và đóng dấu hồ sơ. Các tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải được Dịch công chứng và Hợp pháp hóa lãnh sự.

Chức năng của Văn phòng đại diện công ty nước ngoài

Văn phòng đại diện không được phép thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh. Theo quy định tại Điều 30 Nghị định 07/2016/NĐ-CP, Chức năng của Văn phòng đại diện được quy định như sau:

Văn phòng đại diện thực hiện chức năng văn phòng liên lạc, tìm hiểu thị trường, xúc tiến thúc đẩy cơ hội đầu tư kinh doanh của thương nhân mà mình đại diện, không bao gồm ngành dịch vụ mà việc thành lập Văn phòng đại diện trong lĩnh vực đó được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành.

Chế độ báo cáo hoạt động văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam

 1. Trước ngày 30 tháng 01 hàng năm, Văn phòng đại diện có trách nhiệm gửi báo cáo theo mẫu của Bộ Công Thương về hoạt động của mình trong năm trước đó qua đường bưu điện tới Sở Công Thương.
 2. Văn phòng đại diện có nghĩa vụ báo cáo, cung cấp tài liệu hoặc giải trình những vấn đề có liên quan đến hoạt động của mình theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Các thủ tục sau thành lập Văn phòng đại diện

 1. Mở tài khoản ngân hàng cho Văn phòng đại diện. Tài khoản của Văn phòng đại diện chỉ thực hiện tiếp nhận tiền lương, các chi phí hoạt động khác của Văn phòng.
 2. Gửi báo cáo hoạt động đến Sở Công thương theo quy định;
 3. Thực hiện đúng các chuẩn mực kế toán theo quy định;
 4. Ký hợp đồng lao động và xin cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Văn phòng đại diện (nếu có);
 5. Thực hiện báo cáo, quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho Trường Văn phòng và lao động của Văn phòng;

Đăng ký tư vấn và yêu cầu dịch vụ:

 • Phone/Zalo: 0934554622 (Mr. Tú)
 • Email: tupham@legalart.vn

Leave a Reply