Trong quá trình hoạt động của một doanh nghiệp luôn có sự biến động, thay đổi liên tục. Việc thay đổi các thông tin đơn giản như: Thay đổi số điện thoại, email, fax, website…Hay những nội dung thay đổi quan trọng như: thay đổi tên , thay đổi vốn điều lệ công ty…Sau đây, Legal Art sẽ hướng dẫn quý khách hàng Thủ tục thay đổi Đăng ký kinh doanh năm 2020.

Các trường hợp cấp thay đổi đăng ký doanh nghiệp

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2015, khi thay đổi đăng ký kinh doanh, các nội dung thông tin về doanh nghiệp thể hiện trên Đăng ký doanh nghiệp mới bao gồm:

 • Tên công ty
 • Địa chỉ trụ sở chính
 • Chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên / Thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên
 • Thông tin Người đại diện theo pháp luật của công ty.

Các trường hợp cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi Đăng ký kinh doanh

Ngoài ra, doanh nghiệp sẽ nhận được Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh khi thực hiện các thủ tục sau:

 • Thay đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh;
 • Thay đổi thông tin cổ đông sáng lập đối với Công ty Cổ phần;
 • Thay đổi, bổ sung thông tin cổ đông là Nhà đầu tư nước ngoài đối với Công ty Cổ phần;
 • Thay đổi các thông tin Đăng ký thuế như: Thay đổi thông tin Giám đốc/Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Số lượng lao động, Thông báo tài khoản ngân hàng của công ty, thay đổi Địa chỉ nhận thông báo thuế…

Lưu ý: Hiện nay, đối với Công ty Cổ phần khi thực hiện chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông, Công ty không cần Thông báo đến Sở kế hoạch và đầu tư như trước. Các giấy tờ liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần được lưu tại Công ty.

Hồ sơ thay đổi Đăng ký kinh doanh bao gồm:

1, Thông báo Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo phụ lục  II-1 Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT

2, Các Giấy tờ khác như:

 • Quyết định của Chủ sở hữu Công ty về việc thay đổi đăng ký kinh doanh (Đối với Công ty TNHH 1 thành viên);
 • Biên bản họp và Quyết định của Hội đồng thành viên về việc thay đổi Đăng ký kinh doanh (Đối với Công ty TNHH 2 thành viên trở lên);
 • Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi Đăng ký kinh doanh (Đối với công ty cổ phần);
 • Ngoài ra, doanh nghiệp phải cung cấp một số Giấy tờ khác trong từng trường hợp cụ thể. Các giấy tờ này sẽ được Legal Art dẫn ra trong phần sau của bài viết này.

Hiện nay, Doanh nghiệp tiến hành thủ tục thay đổi Đăng ký kinh doanh qua mạng điện tử theo đường link dangkykinhdoanh.gov.vn.

Lưu ý Doanh nghiệp khi Thay đổi Đăng ký kinh doanh trong các trường hợp cụ thể:

#1 Thủ tục Thay đổi tên công ty

Khi thực hiện thủ tục Thay đổi tên công ty, doanh nghiệp cần lưu ý các vấn đề sau:

 • Trước khi thay đổi tên công ty, Doanh nghiệp cần tiến hành tra cứu để xác định Tên công ty mới có đáp ứng điều kiện để đăng ký sử dụng hay không. Doanh nghiệp có thể tham khảo cách tra cứu tên công ty mới hoặc liên hệ Legal Art để được hỗ trợ.
 • Sau khi hoàn thành thủ tục Thay đổi tên công ty, doanh nghiệp cần thực hiện các thủ tục sau:

+ Thay đổi mẫu con dấu công ty. Thông báo thay đổi mẫu con dấu đến Sở Kế hoạch và đầu tư

+ Điều chỉnh, xử lý các hóa đơn đã Đăng ký phát hành với cơ quan thuế. Doanh nghiệp có thể hủy toàn bộ số Hóa đơn chưa sử dụng để phát hành Hóa đơn mới. Hoặc Điều chỉnh thông tin Hóa đơn dể tiếp tục sử dụng số hóa đơn chưa sử dụng.

+ Thay đổi thông tin về tên công ty, mẫu dấu với các đơn vị khác. Ví dụ như: Ngân hàng, cơ quan Bảo hiểm;

+ Thay đổi thông tin Chủ sở hữu đối với các tài sản có Đăng ký quyền sở hữu cho Công ty. Ví dụ như: Bất động sản, Ô tô, xe máy…

+ Điều chỉnh thông tin trên các hợp đồng kinh tế đã ký mà chưa thanh lý. Doanh nghiệp có thể làm một Phụ lục Hợp đồng để điều chỉnh thông tin.

Lưu ý: Doanh nghiệp không cần nộp mẫu 08 thay đổi tên công ty đến Cơ quan thuế.

#2 Thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty

Khi thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty, doanh nghiệp cần lưu ý các vấn đề sau:

 • Trong trường hợp doanh nghiệp thay đổi địa chỉ trụ sở chính khác quận/huyện/thành phố hoặc khác tỉnh trực thuộc trung ương. Trước khi thực hiện thủ tục tại Sở kế hoạch và đầu tư, doanh nghiệp cần nộp mẫu 08/MST đến cơ quan thuế quản lý để hoàn thành hoặc chuyển các nghĩa vụ thuế đến cơ quan thuế quản lý mới. Đồng thời, doanh nghiệp cũng tiến hành thay đổi mẫu dấu. Thông báo thay đổi mẫu con dấu đến Sở kế hoạch đầu tư.
 • Trong trường hợp doanh nghiệp thay đổi địa chỉ trụ sở chính cùng quận/huyện. Sau khi hoàn thành thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp cần thông báo theo mẫu 08/MST đến cơ quan thuế quản lý.
 • Ngoài ra, doanh nghiệp cần lưu ý thực hiện điều chỉnh thông tin như: Hóa đơn, thông tin tài khoản ngân hàng, các giấy tờ có đăng ký quyền sở hữu, Hợp đồng kinh tế với đối tác…như trường hợp thay đổi tên Công ty mà Legal Art đã nêu phía trên.

Lưu ý: Trụ sở chính mới không được đăng ký tại khu nhà tập thể, nhà chung cư có mục đích sử dụng là để ở.

#3 Thủ tục Thay đổi ngành nghề kinh doanh

Doanh nghiệp cần hết sức lưu ý tinh thần của Luật Doanh nghiệp năm 2015 và chính sách của Nhà nước về ngành nghề kinh doanh. Nhiều doanh nghiệp có sự nhầm lẫn. Rằng pháp luật cho phép kinh doanh những ngành nghề mà pháp luật không cấm. Nghĩa là doanh nghiệp không có nghĩa vụ Thông báo thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Khi có sự thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh, Doanh nghiệp cần tiến hành thủ tục Thông báo đến Sở kế hoạch đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ được hoạt động khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện của pháp luật.

#4 Thủ tục thay đổi Người đại diện theo pháp luật  công ty

Khi thực hiện thủ tục thay đổi Người đại diện theo pháp luật của công ty, cần lưu ý:

 • Người đại diện theo pháp luật mới không thuộc trường hợp cấm theo quy định của Luật doanh nghiệp 2015.
 • Các giấy tờ cần chuẩn bị: Bản sao chứng thực CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật mới.
 • Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật theo Phụ lục II-2 Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT

#5 Thủ tục thay đổi chủ sở hữu Công ty TNHH 1 thành viên. Thay đổi thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên.  Thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần.

Khi thực hiện thủ tục có liên quan đến việc chuyển nhượng vốn. Doanh nghiệp cần lưu ý đến Thuế thu nhập cá nhân của Bên chuyển nhượng. Đối với một số tỉnh như: Hưng Yên, Hải Dương, Bắc Ninh, Hải Phòng…Bên chuyển nhượng phải tiến hành kê khai và nộp thuế Thu nhập cá nhân trước khi tiến hành thay đổi đăng ký kinh doanh tại Sở kế hoạch và đầu tư.

Quy định về thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng cổ phần/phần vốn góp tham khảo tại (đây)

Đối với thủ tục thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên, thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên. Doanh nghiệp cần cung cấp thêm các giấy tờ khác như:

 • Điều lệ công ty mới;
 • Bản gốc Hợp đồng chuyển nhượng và Biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng;
 • Bản sao chứng thực CMND/CCCD/Hộ chiếu của Chủ sở hữu mới, thành viên công ty mới.

Lưu ý: Đối với việc chuyển nhượng vốn góp/cổ phần của pháp nhân. Các bên chuyển nhượng cần tiến hành việc thanh toán thông qua hình thức chuyển khoản. Đối với cá nhân chuyển nhượng, các bên có thể lựa chọn một trong 2 hình thức:

 • Chuyển khoản
 • Tiền mặt

#6 Thủ tục thay đổi Vốn điều lệ công ty

Theo Luật doanh nghiệp năm 2015 một số loại hình Công ty có thể tiến hành Giảm vốn điều lệ. Điều kiện giảm vốn bao gồm:

 • Hoạt động ổn định, liên tục từ 2 năm trở lên;
 • Cam kết đảm bảo thanh toán các khoản nợ hoặc nghĩa vụ tài chính khác…

Việc tăng hoặc giảm vốn điều lệ có thể dẫn đến sự thay đổi Bậc Lệ phí Môn bài. Trong năm tài chính tiếp theo Doanh nghiệp cần kê khai và nộp Lệ phí Môn bài theo bậc mới.

Mức lệ phí môn bài thấp nhất là 2.000.000 đồng / 01 năm đối với các công ty có vốn điều lệ <10 tỉ đồng

Mức lệ phí môn bài: 3.000.000 đồng / 01 năm đối với các công ty có vốn điều lệ >10 tỉ đồng

Liên hệ ngay với chúng tôi để nhận những ưu đãi và sử dụng những dịch vụ tốt nhất.

 • Công ty TNHH Legal Art
 • Địa chỉ: Tầng 8, tòa nhà Sannam, số 78 Duy Tân, Dịch vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
 • Phone / Zalo: 0934.554.622
 • Email: info@legalart.vn

Leave a Reply