Các loại thiết bị ngành in không cần giấy phép theo nghị định 25/2018/NĐ-CP

Rate this post

Nghị định 60/2014//NĐ-CP hiệu lực từ ngày 1/11/2014 quy định về các loại thiết bị ngành in phải xin giấy phép nhập khẩu. Tuy nhiên kể từ ngày 1/5/2018 một số loại thiết bị ngành in không cần xin giấy phép và vẫn có thể nhập khẩu bình thường.

Quy định về việc nhập khẩu thiết bị in và thiết bị ngành in không cần xin giấy phép

Điều 27. Nhập khẩu thiết bị in
1. Thiết bị in sau đây khi nhập khẩu phải có giấy phép của Bộ Thông tin và Truyền thông:
a) Máy chế bản ghi phim, ghi kẽm, tạo khuôn in;
b) Máy in sử dụng công nghệ kỹ thuật số, ốp-xét (offset), flexo, ống đồng; máy in lưới (lụa);
c) Máy dao xén giấy, máy gấp sách, máy đóng sách (đóng thép hoặc khâu chỉ), máy vào bìa, máy kỵ mã liên hợp, dây chuyền liên hợp hoàn thiện sản phẩm in;
d) Máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu.

Danh mục này được sửa đổi tại nghị định 25/2018/NĐ-CP bao gồm các nội dung tại mục 15 điều 1 và điều 3 như sau:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in
15. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 và khoản 3 Điều 27 như sau:
a) Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 như sau:
“b) Máy in sử dụng công nghệ kỹ thuật số, ốp-xét (offset), flexo, ống đồng, letterpress;”
Điều 3. Bãi bỏ một số quy định của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in
Bãi bỏ các điểm a, d, e khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 11; các điểm c, d, đ khoản 2 và khoản 4 Điều 12; khoản 6 Điều 14; điểm c khoản 2 Điều 16; các Điều 18, 21 và 24; khoản 5 Điều 25; điểm a, điểm c khoản 1 và khoản 2 Điều 27; điểm c khoản 2 và khoản 4 Điều 28; khoản 4 Điều 30; khoản 1 và khoản 4 Điều 32.

Thiết bị ngành in không cần xin giấy phép nhập khẩu thiết bị in bao gồm:

  • Các loại máy cắt giấy, máy đóng sách, máy vào bìa liên hợp, khâu chỉ
  • Máy chế bản, máy tạo khuôn in, máy chụp bản, máy in lưới, lụa

Về danh mục máy phải xin giấy phép nhập khẩu thiết bị ngành in vui lòng tham khảo tại đây. Nếu khách hàng chưa rõ vui lòng liên hệ Hotline để được tư vấn cụ thể hơn.

  • Phone: 0934554622
  • Email: tupham@legalart.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0934554622

Contact Me on Zalo