Thủ tục mở Văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam là một phần trong việc hiện diện thương mại của thương nhân nước ngoài. Trừ một số lĩnh vực đặc biệt, Thủ tục này được thực hiện tại Sở công thương. Chi tiết thủ tục được chúng tôi hướng dẫn như sau.

Căn cứ pháp lý của Thủ tục mở Văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam

 • Luật Thương mại số 36/2005/QH11 được Quốc hội ban hành ngày 14/6/2005.
 • Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về Văn phòng Đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.
 • Nghị quyết số 59/NQ-CP ngày 17/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương.
 • Thông tư 11/2016/TT-BCT ngày 05/7/2016 của Bộ Công Thương Quy định biểu mẫu thực hiện Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
 • Thông tư 73/1999/TT-BTC ngày 14/9/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu lệ phí cấp Giấy phép đặt Văn phòng Đại diện thường trú của tổ chức kinh tế nước ngoài tại Việt Nam.

Thủ tục mở Văn phòng đại diện tại Việt Nam

Bước 1: Cấp Giấy phép hoạt động Văn phòng đại diện tại Sở công thương

a. Trình tự thực hiện:

 • Thương nhân nước ngoài gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện.
 • Sở Công Thương xem xét hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, trong vòng 03 ngày làm việc, Sở Công Thương thông báo cho Thương nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.
 • Trường hợp không cấp phép phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

b. Cách thức thực hiện:

 • Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính Sở Công Thương.
 • Thông qua hệ thống bưu chính, chuyển phát.
 • Nộp trực tuyến

c. Thời gian thực hiện thủ tục mở Văn phòng đại diện

7 ngày làm việc kể từ ngày Hồ sơ hợp lệ.

d, Thành phần hồ sơ

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện. (Theo mẫu MĐ1 của Thông tư 11/2016/TT-BCT ngày 05/7/2016 của Bộ Công Thương). Thương nhân có thể tải tại đây. Mẫu đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện.
 • Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài.
 • Văn bản của thương nhân nước ngoài cử/bổ nhiệm người đứng đầu Văn phòng đại diện.
 • Bản sao báo cáo tài chính có kiểm toán. Hoặc văn bản xác nhận tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc tài chính trong năm tài chính gần nhất.
 • Bản sao hộ chiếu (nếu là người nước ngoài) của người đứng đầu Văn phòng đại diện. Hoặc chứng minh nhân dân (nếu là người Việt Nam).
 • Bản sao Hợp đồng thuê trụ sở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
 • Giấy ủy quyền hoặc Giấy giới thiệu cho người đi nộp hồ sơ.

e, Lưu ý khi chuẩn bị hồ sơ và thực hiện thủ tục mở văn phòng đại diện:

 • Các tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải được dịch công chứng, hợp pháp hóa lãnh sự.
 • Các bản sao phải được chứng thực
 • Hồ sơ do đại diện của thương nhân nước ngoài ký, đóng dấu.

f, Lệ phí Nhà nước

3.000.000 VNĐ / 01 Giấy phép.

Bước 2: Khắc dấu tròn của Văn phòng đại diện

a, Cơ quan thực hiện

Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

b, Thời gian thực hiện

5 ngày làm việc

c, Hồ sơ bao gồm:

 • Công văn đề nghị khắc dấu. Trưởng Văn phòng đại diện ký.
 • Bản sao chứng thực Giấy phép hoạt động Văn phòng đại diện
 • Giấy giới thiệu cho người đi làm thủ tục.

Bước 3: Đăng ký cấp Mã số thuế sau khi thực hiện thủ tục mở Văn phòng đại diện

a, Cơ quan thực hiện:

Cục thuế tỉnh/thành phố nơi Văn phòng đại diện đặt trụ sở.

b, Thời gian thực hiện:

5 ngày làm việc

c, Hồ sơ bao gồm:

 • Tờ khai Đăng ký Mã số thuế cho Văn phòng đại diện. Trưởng Văn phòng đại diện ký đóng dấu.
 • Giấy giới thiệu cho người đi làm thủ tục

Những lưu ý khi thực hiện thủ tục mở Văn phòng đại diện tại Việt Nam

 • Tất cả Hồ sơ tại Sở Công thương do đại diện của Công ty nước ngoài ký, đóng dấu.
 • Tất cả các tài liệu nước ngoài phải được dịch, công chứng, Hợp pháp hóa lãnh sự.
 • Tất cả các bản sao phải được chứng thực.
 • Tất cả các tài liệu tại bước 2, 3 do Trưởng Văn phòng đại diện ký, đóng dấu.
 • Thực hiện lần lượt từ bước 1, bước 2, bước 3.
 • Tất cả hồ sơ nộp được lập bằng tiếng Việt. Công ty có thể lập thêm bằng tiếng anh để thuận tiện việc hoàn thiện hồ sơ.

Quý khách hàng Cần tư vấn kỹ lưỡng, vui lòng liên hệ:

 • Phone/Zalo: 0934554622 (Mr. Tú) 
 • Email: tupham@legalart.vn

Leave a Reply