Mẫu Tờ Khai Đăng Ký Sáng Chế Được Cập Nhật Mới Nhất 2022

Đăng ký sáng chế là một thủ tục hành chính do Cục sở hữu trí tuệ thực hiện nhằm để xác định quyền sở hữu của một chủ thể nhất định đối với sáng chế của họ. Như vậy, bạn có biết việc đăng ký sáng chế được tiến hành như thế nào và nội dung có trong tờ khai đăng ký sáng chế gồm có những gì? Hãy cùng LA Law tìm hiểu kỹ hơn về vấn đề này nhé!

Tờ khai đăng ký sáng chế là gì?

Tờ khai đăng ký sáng chế là một loại giấy tờ mà bất kể ai khi sáng chế một giải pháp kỹ thuật nào đó đều cần phải có nếu muốn bảo hộ cho sản phẩm do mình sáng chế ra. Nhưng không tất cả đều có thể điền chính xác được mẫu tờ khai sáng chế. Đặc biệt là đối với người không có nhiều kiến thức chuyên môn hoặc làm lần đầu.

tờ khai đăng ký sáng chế
Đơn đăng ký sáng chế là một trong những thủ tục pháp lý vô cùng cần thiết

Tờ khai đăng ký sáng chế chính là mẫu với các thông tin để con người xin được đăng ký sáng chế. Với điều kiện các sáng chế đó là sản phẩm được sáng tạo do con người thông qua việc ứng dụng những quy luật của tự nhiên.

Tờ khai đăng ký sáng chế gồm những gì?

Bằng những hiểu biết của mình Luật sư Công ty Luật LA Law sẽ cho bạn biết một số thành phần quan trọng trong tờ khai đăng ký sáng chế:

 • Tên của sáng chế/Phân loại của sáng chế theo quốc tế (IPC)
 • Chủ đơn (người làm đơn)
 • Đại diện của chủ đơn
 • Tác giả của sáng chế
 • Yêu cầu hưởng các quyền ưu tiên (nếu có)
 • Yêu cầu thẩm định lại nội dung (nếu có)
 • Chuyển đổi đơn đăng ký sáng chế nếu muốn chuyển từ cấp bằng độc quyền sáng chế sang cấp bằng giải pháp hữu ích
 • Phí, lệ phí đã nộp
 • Các tài liệu có trong đơn xin cấp bằng sáng chế
 • Cam kết của chủ đơn hoặc người đại diện

Điều kiện để đăng ký sáng chế

Theo quy định tại Điều 58 Luật Sở Hữu Trí Tuệ quy định về điều kiện chung đối với sáng chế được bảo hộ như sau:

 • Có tính mới;
 • Có trình độ sáng tạo;
 • Có khả năng áp dụng công nghiệp.

Trong đó, “tính mới” được xem là một yếu tố quan trọng nhất. “Tính mới” có nghĩa là bất kỳ một sản phẩm nào khi muốn đăng ký sáng chế tuy nhiên đã bị bộc lộ ở ngoài trước thời điểm nộp tờ khai đăng ký sáng chế đều bị coi là không còn tính mới và không còn được đăng ký.

tờ khai đăng ký sáng chế
Tờ khai đăng ký sáng chế phải đáp ứng các yêu cầu cơ bản thì mới được xem xét cấp bằng sáng chế

Chính vì thế, trước khi đưa sản phẩm ra lưu thông trên thị trường hoặc trên tất cả các phương tiện truyền thông đại chúng. Chủ sở hữu của sản phẩm đó cần nộp tờ khai đăng ký sáng chế để có thể đảm bảo được tính mới cũng như đáp ứng được điều kiện bảo hộ.

Xem thêm >>> Tờ Khai Sửa Đổi Đơn Đăng Ký Nhãn Hiệu – Cập Nhật Mẫu Mới Nhất

Mẫu tờ khai đăng ký sáng chế mới nhất

TỜ KHAI

 ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ

  Kính gửi: ……..

Chủ đơn dưới đây yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ xem xét đơn và cấp*:                     — Bằng độc quyền sáng chế

— Bằng độc quyền giải pháp hữu ích

DẤU NHẬN ĐƠN

(Dành cho cán bộ nhận đơn)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  NGUỒN GỐC ĐƠN

— Đơn này được nộp trên cơ sở đơn PCT số:                                                                                                         Ngày nộp đơn quốc tế:

Công bố quốc tế số:                     ngày: Ngày chọn Việt Nam (nếu có):

— Có sửa đổi, bổ sung tại thời điểm vào pha quốc gia (thuyết minh nội dung sửa đổi khai tại trang bổ sung)

— Đơn tách: Đơn này được tách ra từ đơn số:                                                                                                         Ngày nộp đơn:
— Đơn chuyển đổi: Đơn này được chuyển đổi từ đơn số:                                                                                                         Ngày nộp đơn:
TÊN SÁNG CHẾ PHÂN LOẠI SÁNG CHẾ QUỐC TẾ (IPC)**

(chi tiết đến chỉ số hạng thứ ba)

 

 

 

 

 

CHỦ ĐƠN

(Tổ chức, cá nhân yêu cầu cấp Bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích)

Tên đầy đủ:

Địa chỉ:

Địa chỉ liên hệ (nếu có):

Điện thoại:                                         Fax:                                                          Email:

— Chủ đơn đồng thời là tác giả sáng chế

— Ngoài chủ đơn khai tại mục này còn có những chủ đơn khác khai tại trang bổ sung

ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN

 

Mã đại diện:

 

— là người đại diện theo pháp luật của chủ đơn

— là tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp được uỷ quyền của chủ đơn

— là người khác được uỷ quyền của chủ đơn

Tên đầy đủ:

Địa chỉ:

Điện thoại:                                         Fax:                                                          Email:

 

TÁC GIẢ

Tên đầy đủ                                                                                                      Quốc tịch:

Địa chỉ:

Điện thoại:                                         Fax:                                                          Email:

— Ngoài tác giả khai tại mục này còn có những tác giả khác khai tại trang bổ sung

YÊU CẦU HƯỞNG QUYỀN ƯU TIÊN CHỈ DẪN VỀ ĐƠN (CÁC ĐƠN)

LÀ CĂN CỨ ĐỂ XÁC ĐỊNH NGÀY ƯU TIÊN

— Theo đơn (các đơn) đầu tiên nộp tại Việt Nam

— Theo đơn (các đơn) nộp theo Công ước Paris

— Theo thỏa thuận khác:

Số đơn

 

Ngày nộp đơn

 

Nước nộp đơn

 

YÊU CẦU THẨM ĐỊNH NỘI DUNG

— Yêu cầu thẩm định nội dung

 

CHUYỂN ĐỔI ĐƠN

— Đề nghị chuyển thành đơn đăng ký sáng chế có yêu cầu cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích nếu giải pháp không đáp ứng điều kiện về trình độ sáng tạo

PHÍ, LỆ PHÍ
Loại phí, lệ phí Số đối tượng tính phí Số tiền
— Lệ phí nộp đơn (áp dụng cho cả đơn tách, đơn chuyển đổi) đơn
— Phí thẩm định hình thức ….. điểm yêu cầu bảo hộ độc lập
—  Bản mô tả có trên 6 trang (từ trang thứ 7 trở đi) ….. trang
— Phí phân loại quốc tế về sáng chế ….. phân nhóm
— Phí yêu cầu hưởng quyền ưu tiên ….. yêu cầu/đơn ưu tiên
— Phí thẩm định yêu cầu sửa đổi đơn (đối với đơn quốc tế có sửa đổi, bổ sung khi vào pha quốc gia) ….. nội dung sửa đổi
— Phí công bố đơn đơn
— Đơn có trên 1 hình (từ hình thứ 2 trở đi) ….. hình
— Bản mô tả có trên 6 trang (từ trang thứ 7 trở đi) ….. trang
— Phí tra cứu thông tin phục vụ việc thẩm định nội dung ….. điểm yêu cầu bảo hộ độc lập
— Phí thẩm định nội dung ….. điểm yêu cầu bảo hộ độc lập
— Bản mô tả có trên 6 trang (từ trang thứ 7 trở đi) ….. trang
Tổng số phí, lệ phí nộp theo đơn là:
Số chứng từ (trường hợp nộp qua bưu điện hoặc chuyển khoản):

 

CÁC TÀI LIỆU CÓ TRONG ĐƠN

Tài liệu tối thiểu:

— Tờ khai, gồm ……. trang   x … bản

— Bản mô tả, bằng tiếng ……., gồm ….. trang

— Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ)

Tài liệu khác:

— Bản tóm tắt, bằng tiếng ………….., gồm ….. trang

— Bản dịch tiếng Việt, gồm ……….. trang

— Giấy uỷ quyền bằng tiếng ……..

— bản dịch tiếng Việt, gồm …….. trang

— bản gốc

— bản sao (— bản gốc sẽ nộp sau

— bản gốc đã nộp theo đơn số:……………………….)

— Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên

— Bản sao đơn đầu tiên, gồm ….. bản

— Giấy chuyển nhượng quyền ưu tiên (nếu thụ hưởng từ người khác)

— Tài liệu xác nhận quyền đăng ký (nếu thụ hưởng từ người khác)

— Có tài liệu bổ trợ khai tại trang bổ sung

KIỂM TRA DANH MỤC TÀI LIỆU (Dành cho cán bộ nhận đơn)

 

—

—

—

—

—

—

—

Cán bộ nhận đơn

(ký và ghi rõ họ tên)

 

 

—

—

—

—

—

—

—

—

CAM KẾT CỦA CHỦ ĐƠN

Tôi cam đoan mọi thông tin trong tờ khai trên đây là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Khai tại: …………….. ngày … tháng … năm …

Chữ ký, họ tên chủ đơn/đại diện của chủ đơn

(ghi rõ chức vụ và đóng dấu,nếu có)

Hướng dẫn điền tờ khai đơn đăng ký sáng chế chính xác nhất

tờ khai đăng ký sáng chế
Tờ khai đăng ký sáng chế phải cung cấp đầy đủ những thông tin cần thiết

Để có thể đăng ký bảo hộ sáng chế thì bạn phải biết cách điền thông vào tờ khai đăng ký sáng chế. Sau đây chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách điền thông tin tờ khai đăng ký sáng chế sao cho đúng:

Tên của sáng chế: Ghi tên của sản phẩm sáng chế mà chủ sở hữu muốn đặt, sử dụng đồng bộ 1 tên dùng trong tất cả giấy tờ liên quan.

Chủ đơn: Điền đầy đủ và chính xác các thông tin như: tên, địa chỉ, số điện thoại…

 • Nếu tác giả là chủ đơn thì đánh dấu x vào ô vuông có nội dung này.
 • Nếu chủ đơn gồm nhiều cá nhân/pháp nhân thì đánh dấu x vào ô vuông và ghi tên một người trong số cá nhân/pháp nhân đó vào ô chủ đơn, những người còn lại ghi lên Trang bổ sung của tờ khai đăng ký sáng chế.

Đại diện của chủ đơn: Khi chủ đơn ủy quyền cho một tổ chức hoặc cá nhân khác đại diện nộp tờ khai đăng ký sáng chế thì ghi phần này.

tờ khai đăng ký sáng chế
Nội dung cũng như của đơn đăng ký sáng chế phải đảm bảo được tính thống nhất

Tác giả: Điền đầy đủ thông tin về tác giả tạo ra sáng chế đó.

Yêu cầu hưởng quyền ưu tiên: Nếu có yêu cầu muốn hưởng một trong các quyền ưu tiên thì chủ đơn đánh dấu x lên ô vuông tương ứng và ghi các thông tin có liên quan vào cột bên cạnh.

Yêu cầu thẩm định nội dung: Nếu chủ đơn có yêu cầu muốn Cục SHTT thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế thì đánh dấu vào ô này.

Chuyển đổi đơn đăng ký sáng chế: Trường hợp nếu giải pháp không đáp ứng được điều kiện để được được cấp Bằng độc quyền sáng chế và có yêu cầu chuyển đổi thành cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích thì đánh dấu x lên ô vuông tương ứng.

Phí, lệ phí: Đánh dấu x vào những ô vuông tương ứng với các loại phí mà nhà sáng chế đã nộp.

Các tài liệu có trong đơn: Tổng hợp danh mục tất cả các tài liệu có trong đơn bằng cách đánh dấu x vào ô vuông dành cho những tài liệu gửi kèm hồ sơ đã nộp cho Cục Sở hữu trí tuệ  và ghi tổng số tài liệu. Nếu có thêm các tài liệu khác thì khai thêm các tài liệu đó vào trang bổ sung bên dưới.

Cam kết của chủ đơn: Chủ đơn/đại diện phải ký, ghi rõ họ tên, chức vụ đồng thời phải đóng dấu nếu chủ đơn là doanh nghiệp, đây là bắt buộc.

Xem thêm >>> Mẫu Tờ Khai Đăng Ký Nhãn Hiệu Chuẩn, Mới & Chi Tiết Nhất

Dịch vụ tư vấn đăng ký sáng chế tại LA Law

tờ khai đăng ký sáng chế
Sáng chế là một trong số những đối tượng cần được bảo hộ và cấp quyền sở hữu

Nếu bạn đang loay hoay tìm một đơn vị để sử dụng dịch vụ đăng ký sáng chế thì hãy đến ngay LA Law. Chúng tôi sẽ giúp khách hàng hoàn thiện đầy đủ hồ sơ xin cấp văn bằng bảo hộ Sáng chế và đại diện cho khách hàng trong việc nộp đơn yêu cầu được cấp bằng bảo hộ sáng chế ở Việt Nam và ở nước ngoài.

Đồng thời, theo dõi sát sao tiến trình xét nghiệm đơn tại Cục Sở hữu trí tuệ. Và đại diện cho khách hàng trong suốt quá trình xác lập quyền và phúc đáp các công văn trao đổi với Cục Sở hữu trí tuệ về vấn đề đăng ký sáng chế. Hơn thế nữa, luôn luôn trao đổi và cung cấp cho khách hàng các thông tin hữu ích trong tiến trình đăng ký bảo hộ sáng chế.

Lời Kết

Trên đây là thông tin về tờ khai đăng ký sáng chế mới nhất và hướng dẫn cách điền tờ khai đăng ký sáng chế. Nếu các bạn còn thắc mắc gì liên quan đến đăng ký sáng chế hãy liên hệ với LA Law ngay để được giải đáp.

Các dịch vụ của chúng tôi