Tôi có thể sử dụng Giáo trình tự biên soạn để giảng dạy tại Trung tâm ngoại ngữ không?

Câu hỏi: Tôi muốn mở trung tâm tiếng Anh cho trẻ em tại Hải Dương. Tôi đã dành khá nhiều công sức để biên soạn riêng một bộ Giáo trình cho học sinh. Tôi muốn hỏi liệu tôi có thể sử dụng Giáo trình này để giảng dạy hay không? Nếu tôi sử dụng Giáo trình của Bộ Giáo dục có vấn đề gì về bản quyền hay không?

Trả lời:

Yêu cầu về Giáo trình giảng dạy tại Trung tâm ngoại ngữ?

Tại Điều 13 Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ tin học Ban hành kèm Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT quy định về chương trình, tài liệu dạy học của trung tâm ngoại ngữ tin học như sau:

“Điều 13. Chương trình, tài liệu dạy học

1. Trung tâm ngoại ngữ, tin học sử dụng các chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; tự biên soạn hoặc lựa chọn các chương trình tài liệu của các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng; các tổ chức giáo dục trong nước và quốc tế phù hợp nhu cầu người học và khả năng đáp ứng của trung tâm.

2. Giám đốc trung tâm ngoại ngữ, tin học chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cơ quan quản lý giáo dục về nội dung chương trình, tài liệu dạy học tại trung tâm; đồng thời có trách nhiệm báo cáo hiệu trưởng nhà trường (đối với trung tâm thuộc các cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm) hoặc giám đốc sở giáo dục và đào tạo (đối với các trung tâm còn lại trên địa bàn) các chương trình, tài liệu dạy học được sử dụng tại trung tâm.”

Như vậy, khi mở trung tâm ngoại ngữ, bạn có thể lựa chọn sử dụng các Chương trình giảng dạy của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc tự biên soạn phù hợp với nhu cầu của người học. Tuy nhiên, Chương trình giảng dạy phải đảm bảo chất lượng giáo dục và không vi phạm pháp luật cũng như chuẩn mực đạo đức xã hội.

Sử dụng Giáo trình của Bộ Giáo dục có phải xin phép không?

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 Thông tư 35/2021/TT-BGDDT:

1. Đối với các giáo trình đã xuất bản, cơ sở đào tạo được cung cấp, phát, tặng, cho, cho thuê, trao đổi, cho mượn, làm tài liệu dùng chung, cung cấp cho nguồn tài nguyên giáo dục mở để đưa xuất bản phẩm đến với người sử dụng bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.

Các giáo trình được Bộ Giáo dục và đào tạo phê duyệt và xuất bản được hiểu là “Tác phẩm đã công bố” theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ. Theo quy định tại Điểm đ khoản 1 Điều 25 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 quy định các trường hợp sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép, không phải trả tiền nhuận bút, thù lao…:

d) Trích dẫn tác phẩm để giảng dạy trong nhà trường mà không làm sai ý tác giả, không nhằm mục đích thương mại;

Như vậy, việc sử dụng các Giáo trình được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt, xuất bản phục vụ việc giảng dạy tại Trung tâm ngoại ngữ không phải xin phép và trả tiền nhuận bút. Tuy nhiên, bạn cũng cần đảm bảo các quy định về quyền tác giả theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ trong quá trình giảng dạy.

Ls. Tú Phạm

Liên hệ tư vấn:

  • Hotline: 0934554622 – Luật sư Tú
  • Email: tupham@legalart.vn
Các dịch vụ của chúng tôi